Blog

Denne side indeholder en "blog", som ikke har været opdateret siden 2016.


2016


12/12: Næste års generalforsamling vil blive afholdt tirsdag d. 4/4 kl. 19:00 på Gentofte Hotel.

12/12: Bestyrelsens december nyhedsbrev kan nu findes på ejerforeningssiden.

18/11: Opgang nr. 179 er som den første blevet malet i henhold til ejerforeningens vedligeholdelsesplan.

Det er målet, at malingen udføres i samme farver som sidst, opgangene blev malet for små 30 år siden. Farvekoder for den benyttede maling kan findes på praktisk siden.

Det tager ca. to uger for en maler at male en opgang, og der kommer to malere på opgaven, så det kommer til at tage ca. 20 uger at male vores 20 opgange.

18/11: De oprindelige ståldøre til vores skralderum har længe været ved at ruste helt op, og er hen over sommeren blevet udskiftet til nye ståldøre. De nye døre er i samme stil som de oprindelige.

23/05: Opslag vedr. affaldscontaineren. Klik på billedet for at hente PDF-dokumentet.

23/05: Referatet af ejerforeningens generalforsamling 2016 kan nu hentes på ejerforeningssiden.

08/05: Det må desværre konstateres, at vores beboere ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt m.h.t. vores skraldecontainer:

Bestyrelsen overvejer derfor at lukke midlertidigt for containerpladsen.

08/05: Har du glemt login'et til vores online-reservationssystem, kan du på betalingsenheden i vaskerierne generere et nyt og få det sendt i en SMS til din mobiltelefon.


2015


15/11: Der er oprettet et par alternativer til IP adressen 90.185.45.150 på vaskeriet: vaskeri.ibstrupparken3.dk og vask.ibstrupparken3.dk. Hvis du benytter de to alternativer, skal du genindtaste login-oplysningerne, selv om du allerede har ladet password-huskeren i din browser huske den for IP adressen.

14/11: Begge vaskerier er nu renoveret, og det nye web-reservationssystem er online. Du kan finde en kort gennemgang af web-reservationssystemet på "praktisk"-siden under "vaskeri".

05/11: Du kan læse om udlevering af vaskekort til vores vaskerier i nedenstående:
      Info om udlevering af vaskekort (PDF).

3/11: Der er lagt et direkte link til vaskeriernes web-reservationssystem ind på "praktisk"-siden. Bemærk venligst, at det føst er muligt at bruge link'et, når maskinerne er installeret i næste uge.

28/10: Der er brud på en stikledning til blok 8. Dette har medført en kortvarig afbrydelse af varmtvandsforsyningen til hele ejendommen og koldtvandsforsyningen til blok 4-10. Blok 7-10 (nr 155-171) er stadig uden koldt vand. Der bliver arbejdet på sagen, og vi håber på at vandforsyningen vil være reetableret inden i morgen tidligt.

24/10: Ejendommens vaskerier vil blive renoveret i perioden 9/11-12/11.
      Info opslag på Dansk (PDF).
      Info opslag på Engelsk (PDF).


2014


21/12: Så er bestyrelsens jule-nyhedsbrev på trapperne. Du kan læse det her (PDF).

14/12: Information om prisstigninger og kanaler på kabel TV (YouSee) er blevet opdateret på "praktisk info"-siden. Bestyrelsen er ikke begejstret for YouSee's gentagende prisstigninger, men der er desværre intet alternativ i øjeblikket. Bestyrelsen er i færd med at undersøge muligheden for bedre og billigere internetforbindelse til ejendommen.

1/12: Gentofte Kommune er i øjeblikket i gang med at bygge om på den nærliggende Gentofte Sportspark. Ejerforeningen har modtaget denne (PDF, 661 kB) orientering om arbejderne fra kommunen.

18/11: Rådgiver på udskiftning af brugsvandsinstallation og faldstammerelining, Brockhuus, har omdelt denne (PDF, 216kB) skrivelse om den forestående 1-årsgennemgang af de udførte arbejder. Har du konstateret fejl eller mangler, så er det nu, du skal melde dem til rådgiver, hvis du ikke allerede har gjort det.

18/11: Bestyrelsen har et nyhedsbrev under udarbejdelse. Det forventes at udkomme i starten af december.

18/11: Næste års generalforsamling vil blive afholdt d. 7/4 kl. 19:00 på Gentofte Hotel.

2/4: Den nye bestyrelse fremgå nu af kontaktsiden.

20/3: Generalforsamling: Indkaldelsen er nu lagt på ejerforeningenssiden sammen med bestyrelsens slides og vedligeholdelsesplan.

20/3: Der blev på generalforsamlingen spurgt til tidspunktet for renoveringen af varmecentralen. Det er nu aftalt med rådgiver, at renoveringen vil finde sted efter 1. maj og inden 1. oktober (2014). Opdatering følger, når tidspunktet er lagt fast.


2013


11/12: Ejerforeningens generalforsamling 2014 er nu fastlagt til: Tirsdag d. 18/3 kl. 19:00 på Schæffergården.

26/11: Den varslede afslutning og sidste kvalitetssikring af Prolines arbejde er udskudt for blok 2 - 6. Årsagen er, at det ikke er lykkedes at indsamle lejlighedsnøgler. Der er kun afleveret nøgler til mellem 5 og 7 lejligheder i hver af disse blokke. Proline vil snarest udsende en ny varsling om adgang til lejlighederne i blok 2 - 6 godt 6 uger fra i dag. Det er vigtigt, at Proline får lavet det sidste arbejde, så bestyrelsen henstiller til alle at aflevere nøgler som varslet af Proline. Der er ikke kun tale om en inspektion. Der er også lidt reliningsarbejde, som udestår. Hvis det ikke lykkes at skaffe adgang til en lejlighed på anden vis, kan det derfor desværre blive nødvendigt at skaffe adgang ved hjælp af låsesmed.

24/11: Der er flere, der har henvendt sig til vores vicevært, fordi de har afleveret deres sidste ekstranøgle til Proline, og derfor ikke har en, de kan aflevere til Techem (varmeaflæsning og målerudskiftning). Bestyrelsen kan ikke give tilladelse til, at en nøgle afleveret til et formål benyttes til et andet uden samtykke fra beboeren. Hvis du gerne vil have, at den nøgle, du har afleveret til Proline, må benyttes af Techem, så kontakt viceværten. Vi har en aftale om, at for de, som eksplicit beder om det, hjælper Proline ved at låne nøglen ud til Techem. Det kan i øvrigt være en god ide at aflæse varmemålerne selv for en sikkerheds skyld nu, hvor vi skifter firma. Laver man selvaflæsning, så er det både væskestanden *og* nummeret på skalaen, der skal aflæses. Skalanummeret benyttes til at finde ud af, hvor meget varme en streg på skalaen svarer til. Der kan være forskel fra måler til måler på grund af korrekt for "udsat beliggenhed". Har du et kamera, så tag eventuelt et billede af alle dine målere som dem, du ser her over. Skalanumrene på de to målere her over er i øvrigt 54 og 51.

24/11: Det er ikke alle steder, VVS'erne har drejet de nye rør, så stemplet ikke er synligt. Bestyrelsen har ellers igen og igen bedt om, at rørene bliver drejet, så stemplet ikke ses, inden fittings presses, men det sker altså ikke altid. Hvis der er stempler, som du gerne vil have fjernet fra dine rør, så er de ganske lette at fjerne med almindeligt husholdningssprit.

23/10: Det har vist sig, at et eller andet i den oprindelige el-installation har været jordet til de gamle vandrør i kælderen i de fleste af blokkene (system-jord). Den jording forsvandt, da de gamle rør blev fjernet, og det er ikke lovligt at jorde til vandrør længere (der er ofte plast-rør i rørsystemet nu om stunder). Samtidigt har ejerforeningen en pligt til at genetablere en system-jord. Det er derfor, der nu er jordspyd og udligningsskinne i kælderen. Reetableringen har været for ejerforeningens regning. Ejerforeningen har også betalt for etablering af jordspyd og udligningsskinne i de få blokke, der ikke har haft system-jord oprindeligt, for at alle blokkene er ens hvad det angår. For nu at tage alle detaljer med, så er der nogle få blokke, hvor der har været to gange system-jord. Disse steder er der etableret to jordspyd og to udligningsskinner, da det skønnedes billigst.
Totel har en teori om, at der faktisk er ført jord frem til alle el-tavlerne i alle lejligheder (under plomben før el-måleren), men det er ikke verificeret. Det rimer ikke med, at der har været mange lejligheder, hvor der har været nulling i stedet for rigtig jord. De nye rør er også sluttet til udligningsskinnen, men det er blot en udligning af rørene. Man må *ikke* bruge rørene som el-jord. Hvis du har brug for el-jord i din lejlighed er det to muligheder: Du kan være så heldig, at der faktisk gemmer sig en jord under plomben i din el-tavle. Ellers kan du vælge at betale for at få trukket en jordledning fra din tavle og ned til udligningsskinnen.

19/10: Tidsplanen for Prolines ekstra kvalitetssikring kan hentes her (PDF)

18/11: Ista har bekræftet, at de accepterer, at årets varmeaflæsning foretages af Techem. Ista's varslede aflæsning af varmen er således aflyst.

Som anført her under: Monteringen af de nye fjernaflæsningsmålere vil ske i perioden 27/11-2/12-2013, og aflæsningen af de gamle fordampningsmålere vil blive foretaget samtidigt. Techem varsler med konkret tidsplan d. 20/11.

Der plejer ikke at være problemer med aflæsningen, og det forventes der heller ikke at blive denne gang, men netop denne gang kunne det måske være en god ide selv at foretage en aflæsning, som Ista selv opfordrer til.

14/11: Bestyrelsen har igennem længere tid arbejdet på at ændre vores varmeaflæsning fra gammeldags fordampningsmålere til tidssvarende elektroniske forbrugsmålere med fjernaflæsning. Ista, der igennem meget lang tid har stået for varmeaflæsningen, ønskede ikke at dele rationaliseringsgevinsten med ejendommens beboere, så bestyrelsen har arbejdet på at hjemtage gode tilbud fra konkurrenter. Det er nu lykkedes i absolut sidste øjeblik, og Ista er opsagt. 2013 bliver det sidste år Ista står for varmeregnskabet. Det bedste tilbud, bestyrelsen har modtaget, betyder en årlig besparelse på godt kr 10.000 på udfærdigelsen af varmeregnskabet. Ista har allerede varslet aflæsning af varmen, så det er lige i dette øjeblik uklart, om Ista overhovedet kommer mere i ejendommen, eller om det bliver det nye firma, Techem, som kommer til at foretage sidste aflæsning af de gamle fordampningsmålere. Der vil blive foretaget samme korrektion for "udsat beliggenhed" med de nye målere, som der har været med de gamle, så skiftet burde - i hvert fald i princippet - ikke betyde en ændring i den enkeltes varmeregning (når der ses bort fra besparelsen i udfærdigelsen af varmeregnskabet).

Monteringen af de nye fjernaflæsningsmålere vil ske i perioden 27/11-2/12-2013, og aflæsningen af de gamle fordampningsmålere vil altså - under forudsætning af accept fra Ista - blive foretaget samtidigt. Techem varsler med konkret tidsplan d. 20/11.

14/11: Information om overgang til kraftvarme i 1991 kan nu findes på ejerforeningssiden.

12/11: Generalforsamlingsreferatet og byggeregnskab fra 1990 er nu lagt på ejerforeningssiden. Dette referat indeholder information om økonomien i den 23 år gamle tagsag.

06/11: Bestyrelsen har modtaget denne (PDF) reklame fra YouSee vedr. onfone mobiltelefoni. Bemærk venligst, at bestyrelsen ikke hermed anbefaler mobiltelefoni fra onfone - vi videreformidler blot informationen fra YouSee, hvis nogen skulle have interesse i den. En oversigt over telepriser kan f.eks. findes på www.telepriser.dk, www.telemarkedet.dk og mp.dk (men igen bestyrelsen har ikke foretaget en vurdering af den information, du kan finde på disse sider, og kan dermed ikke give en konkret anbefaling af nogen af dem).

06/11: Bestyrelsen har modtaget denne (PDF) skrivelse fra YouSee vedr. prisstigning og ændring af kanaler.

20/10: Jeg har netop besvaret en mail med nogle spørgsmål vedrørende renoveringen af brugsvandssystemet. Da andre kunne have samme spørgsmål, kommer svaret også her:

Tak for din mail. Du er ikke alene med et ønske om at vide lidt mere om, hvornår hvad sker i lejligheden. Da det var min tur for et stykke tid siden, spurgte jeg som du de to VVS'ere, om det ikke var muligt, at de i det mindste varslede dagen inden de ville begynde i en opgang. De reagerede også på det tidspunkt som du har beskrevet det i din mail. Jeg har også vendt det med Kim, som først var positiv stillet, men efter at have talt med sine folk, ændrede holdningen sig til, at det ikke kan lade sig gøre. Problemet er, at når arbejdet først er gået i gang i en blok, så er det i princippet i gang i hele blokken. Og da rørsystemet hænger sammen, som det gør, så det er nødvendigt at arbejde på kryds og tværs i blokken - også i begge opgange samtidigt, fordi samme stigestrenge forsyner flere lejligheder.

Overordnet set er der et "flow", som arbejdet følger, men der kan hurtigt ske ændringer af den ene eller anden grund, hvilket kan betyde, at der kan opstå behov for, at håndværkerne kaster sig over andre lejligheder, end dem, de dagen inden troede, de skulle arbejde i. Desuden er der også stor variation i, hvad der skal laves i de enkelte lejligheder. Hver blok er forskellig når det kommer til individuelle ændringer i de oprindelige forhold i de enkelte lejligheder. Når man arbejder på et projekt, som stækker sig over en hel blok med en kælder og 15 lejligheder, så er der også et reelt administrativt arbejde i individuelt at informere hver enkelt lejlighed om, hvornår der sker det ene eller det andet i lejligheden. For at gøre en lang historie kort, så er svaret, at det ikke lader sig gøre at varsle detaljeret og individuelt i et projekt som dette, hvis projektet også skal køre bare nogen lunde rationelt og økonomisk.

Overordnet set er der tre milepæle i projektet, som varsles med dato: Besigtigelsen inden arbejdet går i gang, start på arbejdet i blokken (lukning for vand) og den endelige mangelgennemgang, når arbejdet menes færdigt. Efter den dato, hvor arbejdet er varslet startet, kan man i princippet risikere at der kommer håndværkere i ens lejlighed hver dag inden for normal arbejdstid. I praksis går der normalt ca. 3 arbejdsdage, inden håndværkerne skal ind i første lejlighed, fordi det tager ca. 3 arbejdsdage at rive rørene i kælderen ned. Her efter går nedrivning af gamle rør i lejlighederne i gang, og de ting, som skal demonteres, vil også blive demonteret i et eller andet tempo. Hvad der konkret skal foregå i din lejlighed er aftalt i forbindelse med besigtigelsen, så du burde være informeret om og indforstået med, hvad der skal laves i din lejlighed.

Det er korrekt, at der i den info-folder, der blev lavet inden projektet gik i gang, stod "uden vand i 5-7 arbejdsdage. Det tilstræbes at der er koldt vand i løbet af 2-3 dage.". Det viste sig hurtigt, at det ikke kunne lade sig gøre på grund af måden rørsystemet hænger sammen på. Det blev der orienteret om i et nyhedsbrev fra bestyrelsen ( http://www.ibstrupparken3.dk/ejerforeningen/2013/Nyhedsbrev_juni_2013.pdf). Af den varsling, du har modtaget om lukning for vandet i din blok, fremgår det også, at du kommer til at undvære rindende vand i din lejlighed i 2 til 3 uger. Hvor længe det tager afhænger af, i hvilket ende af blokken, du bor. De heldige plejer at bo i den opgang i blokken med 6 lejligheder, for det plejer at være den opgang, hvor genopbygningen af rørsystemet i lejlighederne begynder. De, der bor i den opgang med 9 lejligheder, må vente op til 3 uger.

VVS'erne har behov for et lager- og arbejdsrum i den blok, de arbejder på, mens de er i blokken. Tørrekældrene er de eneste egnede rum. Det accepteres derfor, at de delvist benytter begge tørrekældre i den blok, de arbejder på, men de har fået at vide, at det også skal være muligt at tørre tøj i begge samtidigt. De har fået at vide, at de ikke kan besætte den ene tørrekælder helt, for hver tørrekælder er jo knyttet til en opgang.

8/10: Opdateret info-folder vedr. faldstammerelining med ny tidsplan, som allerede har skubbet sig en dag, da der var en, som trak ud i toilettet inden det nystøbte ør var hærdet af. (Klik for at se den i fuld opløsning):

8/10: Der er en del af vores faldstammer, der har vist sig at være i så dårlig stand, at de ikke kan relines - de skal udskiftes. Du kan se et eksempel her under (klik på billedet for at se det i fuld størrelse). Det må således nok siges, at det var på høje tid at få iværksat reliningen.

29/9: Vi har haft en tilstoppet faldstamme i nr. 189. Proppen viste sig at være en klud, som var havnet i afløbet. Det er nok ikke muligt at fastslå hvem, der har puttet kluden i afløbet, men for nu lige at slå det fast: NEJ, MAN MÅ *IKKE* SMIDE KLUDE I AFLØBET !

29/9: Vedrørende kontant indbetaling til den pågående renovering: Hvis man har tilkendegivet over for administrationen, at man ønsker at indbetale kontant i stedet for at være med i fælleslånet bliver pengene automatisk trukket over PBS. Der kommer ikke anden varsel, end den almindelige meddelelse fra PBS. Hvis du er i tvivl om beløb eller lignende, så kan du finde information i din netbank under fremtidige betalinger (for næste måned) eller den meddelelse om fremtidige betalinger, du modtager fra PBS.

22/9: Du kan hente den nyeste tidsplan for renoveringen af vores brugsvand her (PDF). Lilla angiver indledende nedrivning i kælder og reetablering i lejligheder. Cyan angiver den periode, VVS'erne arbejder på pågældende blok. Der er tale om ca. to ugers forsinkelse i forhold til den oprindelige plan.

22/9: Du kan hente det nyeste informationbrev fra YouSee (kabel TV) her (PDF).

8/9: Du kan hente den komplette tidsplan vedr. faldstammerenovering her (klik på billedet for at hente tidsplanen som PDF):

Efter at have kigget lidt på tidsplanen spørger man sig selv: Kan man benytte afløbet, mens der bliver relinet hos underboen ? Svaret er nej, det kan man ikke. Bor man på 1. sal må man derfor undvære afløb i dagtimerne i to dage. Bor man på 2. sal har man trukket nitten og må undvære afløb i dagtimerne i tre dage.

Er du i tvivl om, hvad det er, der skal gøres med faldstammerne, kan du måske blive klogere ved at se denne lille reklamevideo fra Proline A/S:

30/8: Du kan hente info og tidsplan vedr. faldstammerenovering her:

28/8: Reliningen af vores faldstammer er i fuld gang og forløber lidt anderledes end forventet. Tidsplanen er derfor under opdatering, og vil - så snart den foreligger - blive lagt her på siden.

28/8: Renoveringen af brugsvandssystemet skrider nogen lunde planmæssigt frem. Der er en forsinkelse på ca. 1 uge i forhold til den oprindelige tidsplan. Nedrivningen af de gamle rør er gået i gang i blok 5 i dag. Da det er den blok, som indeholder varmecentralen, og som fordeler varmt vand ud til samtlige blokke, har der i dag været lukket for det varme vand til hele ejendommen i kortere eller længere tid. Lukningen skulle have været varslet, men det var desværre smuttet.

28/8: Vedrørende YouSee bredbånd kan følgende berettes:

YouSee leverer signal til kælderrum/cykelkælder, Smakkegårdsvej 171, hvor YouSee opsætter nyt skab med nyt afleveringspunkt. Der er signal her i dag, men da der skal etableres en returvejen, er det nødvendigt at fremføre et nyt signal. Det vil i den forbindelse være nødvendigt at grave, hvis muligt skyde, i græsplænen fra fortov og til kælder udfor Smakkegårdsvej 171.

Fremføring af signal forventes at være færdig pr. 11. oktober 2013. Arbejdet med at ombygge vores nuværende antenneanlæg forventes at starte den 2. september, og være afsluttet den 20. september.

Dansk Kabel-TV vil ca. 1 uge før arbejdet begynder sætte opslag i opgange, som fortæller hvornår der arbejdes. Der kan forekomme afbrydelser af signal i dagtimerne, men YouSee forlader ikke ejendommen om eftermiddagen, uden at der igen er signal på anlægget.

Anlæg forventes færdigt d. 11 oktober, og ca. 3 uger herefter vil det være muligt at bestille bredbånd.

YouSee udfører arbejdet hurtigst muligt, og kan muligvis blive tidligere færdig end ovenfor anført.

YouSee's datterselskab, Dansk Kabel TV, står for og udfører selve anlægsarbejdet.

1/7: Du kan se flere billeder af rør her.

28/6: Er du i tvivl... er det nu en god ide at skifte de vandrør ? Billedet her under viser det værste af stigestrengene i blok 8. Vel at mærke den værste af de strenge, som ikke stod i et kælderrum. Der kan måske have været strenge i kælderrum, som var endnu værre.

27/6: Du kan nu hente bestyrelsens juni-nyhedsbrev på ejerforeningssiden (eller ved at klikke på linket).

26/6: Den første del af VVS-projektet har været styret af Martin Kramer fra Brockhuus. Han er nu gået på barselsorlov, og styringen er overtaget af Aage Nissen, ligeledes fra Brockhuus. Aage træffes bedst på Brockhuus' hovedtelefonnummer, 43 42 77 88.

26/6: Der er et nyhedsbrev på vej. Det vil omhandle renoveringen af vores brugsvandssystem og faldstammer, sommerlukningen af centralvarmen, husholdningsaffald og storskrald, viceværtsomkostninger, varmemålere, bestyrelsen og det udsendte generalforsamlingsreferat. Jeg håber på, at vi kan have det omdelt senest fredag.

12/6: Generalforsamlingsreferatet kan nu hentes på ejerforenings-siden.

30/5: Renoveringen af vores brugsvandssystem er i fuld gang. Arbejdet startede i blok 10 (155 - 157) som planlagt, men kom til at tage længere tid, end forventet. Navnlig har der været lukket for vandet betydeligt længere i blok 10, end vi havde forventet, således, at de uheldigste beboere har været uden vand i næsten en måned. Fremgangsmåden skal forbedres for resten af projektet, så der er lukket for vandet i en kortere periode, og det skulle allerede være tilfældet for blok 9, hvor håndværkerne er i gang nu. Men de 2-3 dage, vi blev stillet i udsigt, inden projektet startede, kommer vi desværre nok ikke ned på. En af "udfordringerne" for håndværkerne er, at stigestrengene er forbundet, så det tilsyneladende ikke kan lade sig gøre at lukke partielt for en stor del af dem.

Med hensyn til tidsplanen er status d.d., at projektet er ca. en uge forsinket. Tidsplanen vil blive revideret i slutningen af næste uge. Det håbes og forventes, at det bliver muligt at indhente det tabte igen, så arbejdet efter et par blokke vil være tilbage på den oprindelige tidsplan.

Den nye rørføring i første blok lever desværre ikke op til bestyrelsens forventninger. Du kan se et eksempel her:

Der er lovkrav om, at der skal kunne eftermonteres vandmålere på de nye vandledninger, således, at vi (måske) på et senere tidspunkt kan foretages individuel forbrugsafregning for hver enkelt lejlighed. Placeringen af de oprindelige stigestrenge og den øvrige rørføring er ikke hensigtsmæssig for montering af målere. Det vil derfor for mange badeværelser være nødvendigt at føre rørene mindre elegant, end den oprindelige rørføring. Bestyrelsen har bedt såvel rådgiver som håndværker om at overveje, om ikke det kan gøres bedre, end på billedet her over, men som udgangspunkt skal man nok regne med, at de nye rør nærmest kan komme til at ligne noget StormP har kreeret - og det er ikke håndværkernes skyld.

Der er konstateret bly i malingen på de gamle rør og asbest i en pakning i rørgennemføringen i etageadskillelsen. Den blyholdige maling er nok ikke nogen stor udfordring. Det kan asbesten måske blive. Ind til videre betyder asbesten, at arbejdet i blok 9 bliver et par dage forsinket, mens miljøspecialister undersøger forholdene.

Der bliver foretaget en gennemgang og registrering af blok 8 (165-167) mandag d. 10/6 fra 9-13. Varslingen er på vej.

Der er ved at blive udarbejdet en tidsplan for relining af faldstammer. Når den endelige plan foreligger, vil den blive offentliggjort her på siden. Arbejdet er planlagt til at starte i blok 1 d. 19/8 og slutte i blok 10 d. 6/11. Rækkefølgen er vendt på hovedet i forhold til renoveringen af brugsvandssystemet for at håndværkerne ikke kommer til at gå i vejen for hinanden. Dette er ikke bestyrelsens beslutning, men et ønske fra entreprenør og rådgiver.

Det er bestyrelsens forventning, at datoen for ejernes indbetaling til de to projekter vil blive sat til 1/10, men det er ikke endeligt fastlagt. Indbetalingen vil blive varslet med en frist på 3 måneder.

30/5: Generalforsamlingsreferatet er endelig ved at være på trapperne. Bestyrelsen har måttet rykke for det et utal af gange. Det forventes, at det bliver endeligt godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet førstkommende tirsdag.

11/4: Bestyrelsen har nu modtaget en tidsplan og beboerinformation vedrørende udskiftning af brugsvandrør fra vores rådgiver, Brockhuus. Arbejdet går i gang i blok 10 (155-157) i uge 17 og slutter i blok 1 (207-209) i uge 49. Den entreprenør, der skal renovere faldstammerne, kan først starte arbejdet i august. Du kan klikke på billedet her under for at hente beboerinformationen som PDF (164 kB):

4/4: På den nyligt afholdte generalforsamling blev det vedtaget, at ejendommens vandrør og faldstammer skal renoveres snarest (vandrør skal udskiftes til rustfri stål og faldstammerne skal relines af firmaet Proline). Du vil her på siden kunne finde en tidsplan for arbejdet, så snart den foreligger - inden for 2-3 uger.

4/4: Ejerforeningssiden er under opdatering med generalforsamlingsmateriale for 2012 og 2013.


2012


13/4: Husordenen findes nu oversat til Engelsk under "ejendommen".
You may now find the house rules in English under "ejendommen".


2011


16/3: Tidsplan for renovering af kældertrapper kan hentes ved klik på nedenstående:

28/2: Alle dokumenterne fra generalforsamlingsindkaldelsen kan nu hentes på ejerforeningssiden.

23/1: Hjemmeside-redaktøren beklager, at hjemmesiden har været opdateret sjældent og langsomt på det seneste.

23/1: Der vil blive afholdt generalforsamling i ejerforeningnen tirsdag d. 8/3 2011. Pt. ser det ud til, at vigtigste sag på dagsordenen bliver muligheden for at efterisolere en del af ejendommen.

23/1: Som det fremgik af bestyrelsens december nyhedsbrev, så er ejendomsinspektør funktionen overtaget af vores vicevært. Kontakt oplysninger på viceværten fremgår af "kontakt"-siden.

23/1: Der er nu blevet foretaget EL-tjek i 50 lejligheder. Det viste sig desværre, at den utroligt høje fejlprocent fra de først foretagne stikprøver holdt... der blev endda fundet en installation med defekt gruppeafbryder og sølvpapir i stedet for sikringer ! Især brugen af sølvpapir som "sikring" er for at sige det mildt rystende, da det vil kunne forårsage en EL-brand, der kan medføre store skader og tab af menneskeliv. Er du den mindste smule i tvivl om tilstanden af din EL-installation, så skynd dig at kontakte vores EL-installatør (kontakt information findes på kontakt-siden).


2010


21/11: Renoveringen af de første 4 kældertrapper nærmer sig sin afslutning. Det kom til at tage meget længere end planlagt, hvilket bestyrelsen bestemt ikke er tilfreds med.

31/10: Bestyrelsens september-nyhedsbrev, Otto P. Nedergaards reviderede tidsplan for blok 1 & 2, nyeste energimærke, YouSee's varsling om prisstigning og ændring af kanaler samt den VVS-rapport, der blev udarbejdet i forbindelse med tilstandsrapporten, er nu blevet lagt ind på ejerforeningssiden.

10/7: Fogh & Følner har udsendt et rettelsesblad til udbudsmaterialet. Er du interesseret i at se det, så kan det hentes på ejerforeningssiden. Administrationens orienterinsskrivelse om indbetaling til renoveringen er også lagt på ejerforeningssiden.

6/7: Der er gang i renoveringen af to af ejendommens kældertrapper. Billedet herunder (fra forsiden af bestyrelsens juni-nyhedsbrev) viser det gabende hul efter den gamle kældertrappe ved nr. 171 var forsvundet på næsten forbløffende kort tid:

6/7: Følgende materiale er nu tilgængeligt via ejerforeningssiden: Bestyrelsens juni-nyhedsbrev, indkaldelse og referat fra årets generalforsamling og Fogh & Følners udbudsmateriale.

3/2: Ejerforeningens ordinære generalforsamling vil blive afholdt mandag d. 22/3 kl. 19:00 på Schæffergården.

3/2: Bestyrelsens seneste nyhedsbrev (fra december 2009) har nu endelig fundet vej til hjemmesiden. Det kan findes på ejerforeningssiden.

3/2: Der har været et brud på en vandledning foran blok 5 (179 og 181). Vandledningen er blevet repareret, men det er ikke muligt at reetablere belægningen på stien samt trappen før jorden igen er frostfri. Da den berørte sti derfor ikke kan benyttes, bliver der ikke ryddet sne på den. Bruddet var før første vandmåler og således på vandværkets rør, så måske er det vandværket, der skal betale reparationen. På den anden side, så ligger det beskadigede rør på privat grund, og reparation er derfor normalt grundejerens ansvar. Tiden vil vise, hvor regningen ender.

3/2: Der er blevet opsat trådgitre for vinduerne i vores tørrekældre. Det har længe været bestyrelsens plan, at det skulle gøres, og vi har har været i gang med at undersøge flere forskellige løsningen. Den løsning, der er blevet ført ud i livet, er lavet af en håndværker, der havde fået at vide, at vi ikke ønskede at gøre brug af hans tilbud. Vi fandt ikke løsningen tilfredsstillende. Der er også det praktiske problem med løsningen, at det nu kun kan lade sig gøre at have vinduet helt lukket eller helt åbent. Hvis man forsøger at sætte vinduet på en mellemstilling, vil man opdage, at tyverisikringsbeslaget går imod gitteret og/eller rammen, og man er derfor nødt til at åbne gitteret, så det ikke længere har nogen funktion:

Bestyrelsen har valgt at lade være med at bede håndværkenen om at nedtage sine gitre igen, da vi er lidt betænkelige ved, hvor meget reparationsarbejde det efterfølgende vil udløse. Vi vil forsøge at forbedre løsningen.

3/2: Der kan flere steder ses revner i vores forholdsvis nye asfalt. Det er bestyrelsen naturligvis ked af, da det er første stadie i en nedbrydning af asfalten. Vi har bedt om at få repareret revnerne snarest, men det kan desværre først lade sig gøre, nå temperaturen en gang igen kommer over frysepunktet. Ind til det sker, kan vi desværre blot gå rundt og se på, mens skaderne udvikler sig...


2009


30/12: Ejerforeningen har skiftet VVS installatør til Helge Hansens eftf. Kontaktinfo findes på kontaktsiden.

1/12: Instruktioner om, hvorledes man henter tekniske tegninger for ejendommen er nu blevet lagt ind på praktisk-siden.

18/11: Der er blevet lagt en oversigt over kanaler på vores kabel TV ind på "Praktisk information" siden.

13/11: Materiale fra ejerforeningens seneste to ekstraordinære generalforsamlinger er nu tilgængeligt på ejerforeningssiden.

29/9: Ejerforeningen har skiftet el-installatør til H. Helbo Hansen A/S. Du kan finde telefon-nummer på "kontakt"-siden.

9/9: Tilstandsrapporten udarbejdet af Fogh og Følner er nu tilgængelig i sit fulde omfang på ejerforeningssiden.

24/7: Der er desværre igen konstateret rotter i en kælder. Denne gang i blok 10, nr. 155 & 157. Du kan læse mere på ejerforeningssiden (under vedligehold).

23/7: Tørretumbleren i vores vaskeri i 203/205 er brændt af, og den kan ikke repareres. Der er ved at blive hjemtaget tilbud på en ny tørretumbler.

20/7: Bestyrelsen har modtaget udbudsmateriale på renovering af de udvendige kældertrapper fra Fogh & Følner. Du kan finde en kort status-opdatering om vedligehold af ejendommen på ejerforeningssiden.

20/7: Der er nu opstillet en kompostcontainer ved siden af vores store container. Undlad venligst at smide ikke-komposterbart affald som f.eks. urtepotter i den.

15/7: De nedenfor omtalte it-problemer ser ud til at være løst nu. Det vides med sikkerhed, at mails sendt i tidsrummet fredag d. 10. juli kl. ca. 18:00 til lørdag den 11.juli kl. 00:08 er gået tabt.

13/7: Der er it-problemer på det "web-hotel", hvor ibstrupparken3.dk "bor". Jeg er ikke overbevist om, at der ikke bliver tabt mails. Hvis du har sendt mail til en ibstrupparken3.dk mailadresse en af de seneste dage, og du ikke har fået svar, så er nok en god ide at sende den igen ... men vent lige en dag eller to, for problemerne er tilsyneladende ikke over endnu.

28/6: Der er et nyhedsbrev på vej. Bestyrelsen ville gerne have haft det ud inden weekenden, men det nåede administrationen desværre ikke. Det kan hentes på ejerforeningssiden.

30/5: Bestyrelsen er blevet lovet, at vi på tirsdag d. 2/6 modtager første udkast til tilstandsrapporten på ejendommen fra Fogh & Følner. Der vil hurtigt her efter blive afholdt et bestyrelsesmøde for at fastlægge det videre forløb, her under indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen.

30/5: Der er lagt en opdateret husorden ind på "ejendoms"- og "praktisk"-siden. Den er blevet opdateret efter ejerforeningens generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at hver enkelt lejlighed kun har ret til at have en bil holdende på ejerforeningens areal. Den opdaterede husorden skulle have været omdelt med generalforsamlingsreferatet, men var desværre ved en fejl ikke kommet med.

14/5: Du kan nu finde oplysninger om farvekoder her i ejendommen på "praktisk"-siden.

26/4: Helmer Prühs, vores vicevært gennem mere end 10 år, har valgt at sige sin stilling op. Han har ikke angivet nogen årsag, men han har netop rundet de 65 år, så måske har han syntes, at det var ved at være på tide at takke af. Helmer har ønsket at afholde opsparet ferie og restferie inden han stopper, hvilket betyder, at han har sidste arbejdsdag på torsdag d. 30/4.

26/4: Referatet fra årets ordinære generalforsamling kan nu hentes på ejerforeningssiden.

18/3: Det kniber desværre i øjeblikket for mig at finde tid til at holde hjemmesiden 100% opdateret. Jeg har dog nu på opfordring fået lagt den vedligeholdelsesplan, som bestyrelsen fremlagde på generalforsamlingen, ind på ejerforeningssiden. Det skal til denne plan bemærkes, at der ikke stå særligt meget på den, da generalforsamlingen vedtog, at der skal udarbejdes en tilstandsrapport for ejendommen. Først når tilstandsrapporten foreligger, kan en egentlig vedligeholdelsesplan udarbejdes. Det forekommer sandsynligt, at der vil blive tale om en betydelig extra indbetaling fra ejerforeningens medlemmer - muligvis (eller rettere forhåbentlig) allerede i år, for behovet for at vedligeholde ejendommen er ikke blevet mindre af, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport. Bestyrelsens generalforsamlinges-"slides" er også blevet lagt ind på ejerforeningssiden.

18/3: Bestyrelsen konstituerede sig i søndags. Se resultatet på kontakt-siden.

17/2: Den komplette indkaldelse til generalforsamlingen er nu tilgængelig på ejerforeningssiden.

15/2: Rambølls betonrapport kan nu findes på ejerforeningssiden. Se under vedligeholdelse 2008.

11/2: Bestyrelsens beretning til den kommende generalforsamling er nu tilgængelig på ejerforeningssiden.

13/1: Der er endeligt langt om længe kommet en afgørelse i forureningssagen: Vores ejendom er ikke længere registreret som muligvis forurenet. Du kan læse mere på ejerforeningssiden.


2008


18/12: Opsætningen af nye kælderrum er nu igang. Bemærk venligst, at kælderrummene ikke må tages i brug endnu. De vil blive aflåst. De kommende kælderrumslejere vil få direkte besked fra administrationen.

18/12: Man tror, det er løgn, men der arbejdes stadig på at få etableret trappelysautomatik til opgangene. Af en eller anden grund har elektrikeren svært ved at forstå de ellers meget klare anvisninger, vi har givet. Men det nærmer sig. Sensorens dækningsområde er i øjeblikket for stort.

14/12: Blot til orientering til beboere, der også måtte føle sig generet af måden skraldespandene bliver stillet op på: Jeg har i længere tid mange gange klaget over måden, skraldespandene bliver stillet på. Jeg er efterhånden temmeligt irriteret over, at det tilsyneladende ingen effekt har. Det kan godt lade sig gøre at stille dem, så de ikke stå til gene, men det vil RDK åbenbart ikke.

10/12: Du kan finde bestyrelsens december-nyhedsbrev på ejerforeningssiden. Det vil blive omdelt snarest.

13/10: Rambøll har meddelt ejerforeningen, at de vil tage nogle flere prøver af altan-betonen d. 15 og 17 oktober. Du kan se lidt mere om, hvad de vil gøre på denne oversigtsplan (PDF 509kB). Undersøgelserne bliver som sidst foretaget fra lift (der dog denne gang vist bliver en endnu større model), og vores små veje vil blive spærret af de relevante steder dagen før for at sikre plads til liften.

7/9: Jeg har foretaget en midlertidig opdatering af ejerforeningssiden med bestyrelsens september-nyhedsbrev og forskellige billeder samt Rambølls notat om måling af effekten af omfugning og imprægnering af sydgavlen i 203.

11/8: Det er ikke længere vores vicevært, der slår græs og håndterer skraldebøtterne. Viceværtens arbejdsplan har sine rødder tilbage da der var to til at klare opgaverne (men de klarede nu noget mere end det, der nu står stå på listen). Siden 1/8 har RDK stået for at slå græs og sørge for vores skraldebøtter i det håb, at det vil give vores vicevært tid til at højne standarden af hans håndtering af hans øvrige opgaver væsentligt. I første omgang er det en forsøgsordning, som kører i 3 måneder.

4/8: Mangler du en "kælderrums-ønskeseddel" ? Den kan downloades her (PDF, 235kB).

13/7: Bestyrelsen har nu modtaget en tidsplan for udskiftning af kældervinduer i blok 2, 6 og 8, samt i den sidste forretningsblok. Planen er lagt ind på ejerforeningssiden under vedligeholdelse.

3/7: Dagens rose er en af de nye roser bag 205, som Esther Andersen og Charlotte Folchmar tager sig af at vande.

3/7: Rotten i plænen over for nr. 175 er desværre stadig aktiv - den har gravet sig op igen, efter at hullet var blevet dækket til på opfordring fra Lyngholm (kloak-service):

3/7: Møbler og lignende må i følge vores husorden ikke stilles i eller ved vores container. Den slags affald skal enten køres på genbrugspladsen eller stilles til Gentoftes storskraldsordning. Følgende er derfor ikke i orden:

2/7: Der skal også være plads til andet end skrald og brok på hjemmesiden, så her er en rose (stå over for nr. 165)

2/7: Der er mange steder, hvor blade ligger og flyder. Rengøring er bestilt.

2/7: Det, man kunne føle sig fristet til at kalde "skraldefarcen", fortsatte ind i denne uge. Vi har i længere tid døjet med både ildelugt fra affaldsskaktene og ustabil afhentning af skraldet efterfulgt i sidste uge af en manglende udskiftning af skraldebøtterne tirsdag, med det resultat, at skaktene blev overfyldt af skrald og stanken blev voldsom i nogle opgange. I denne uge havde vores viceværtsafløser ikke mulighed for at komme tirsdag morgen, så i stedet blev skraldebøtterne stillet op mandag morgen, og de fik lov til at stå oppe helt til onsdag formiddag. Bestyrelsen har protesteret kraftigt over dette, og er blevet lovet, at skraldebøtterne vil blive stillet ned efter tømning fredag, så vi ikke skal have dem stående oppe weekenden over.

29/6: Nej, der er heller ikke gået bestyrelsens næser forbi, at vi har et "skraldeproblem". I torsdags havde en beboer opsat et opslag på gadedøren i nr. 167:

Det er ikke første gang, at beboere opsætter et sådant opslag i en opgang, og i torsdags var stanken i 167 meget gennemtrængende (faktisk uudholdelig). Læs mere om problemet, der ikke udelukkende skyldes, at affald ikke indpakkes tilstrækkeligt, på ejerforeningssiden (søg efter "skrald", eller tryk på "skrald" på menuen i venstre side).

24/6: Som en lille kommentar til den forestående udskiftning af tagrender samt den lappe-reparation, der blev lavet på et par tagrender og nedløbsrør i starten af maj måned, kan du her se et billede af et nedløbsrør, der er nedstyrtningstruet. Man kunne se, hvordan det stod og "blafrede" i vinden. Den plug, "beslaget" har været forankret med, sidder slet ikke fast længere.

24/6: I lighed med tidligere, har vores "hækklipper" sjusket med at fjerne alt det afklippede. Det står på bestyrelsens liste, at det skal gøres.

17/6: Vi fik klippet hæk i dag. En stor del af arbejdet blev denne gang foretaget ved hjælp af en traktor. Der blev i fredags opsat opslag i alle opgange om p-forbud langs hækkene i dag, men desværre var der tilsyneladende næsten ingen, der havde opdaget det. Næste gang vil opslaget bliver mere synligt.

11/6: Du kan finde en kort opdatering om gavlsagen og de øvrige vedligeholdelsesarbejder på ejerforeningssiden under vedligehold.

11/6: Belægningen ved lyskassen ud for Lions på torvet har det ikke helt godt. Den bærer risten over lyskassen, så det er lidt kedeligt. Vi skal muligvis have renoveret denne og de andre tilsvarende lyskasser. Du kan se den flise, der er på vej ned i lyskassen, her:

Måske er der en sammenhæng med de prøveboringer, der i forbindelse med forureningssagen blev lavet på stedet fredag d. 30/5.

3/6: Graffitien på Madmedomtanke er allerede fjernet. Dejligt !

2/6: Som et mindre seriøst indslag på denne hjemmeside får du her lige et par billeder af en blåmejse, der bor over vinduerne på bagsiden af "Madmedomtanke.dk". Klik på billederne for at se dem i fuld opløsning.

2/6: Der er blevet malet graffiti på "Madmedomtanke"-blokken. Afrensning er blevet bestilt.

2/6: I starten af maj skrev jeg om, hvordan jeg havde mødt en rotte i kælderen her i 165. Jeg har ikke set mere til rotten, og den er endnu ikke gået i den fælde, som rottefængeren efterlod i skaktrummet. Jeg har fundet fælden klappet, men aldrig med en fanget rotte, og der ser ikke ud til, at der har været spist af maddingen.

2/6: I fredags mødte jeg nogle folk, der skulle til at tage forureningsprøver ved pizzaria-blokken. De kunne ikke fortælle andet end, at de var blevet hyret af regionen til at tage prøverne. Der blev taget prøver både ved pizzaria-blokken og ved Lions-blokken. Siden har vi modtaget en status fra regionen. Find den på ejerforeningssiden under "forureningssagen". I øvrigt blev prøverne lavet ved at bore igennem fliserne. Ved Lions betød det, at flere af de nylagte fliser knækkede.

Ved pizzariaet-blokken havde folkene åbenbart fundet ud af, at det ikke var smart at bore midt i fliser, så i stedet borede de i fugerne:

2/6: Vi har i opgangen i 165 et stykke tid været plaget af ildelugt fra affaldsskakten. En del af årsagen er, at mange af vores skraldebøtter lugter fælt. Bestyrelsen har længe bedt om at få dem renset, og rensningen har været bestilt et stykke tid.

2/6: Bestyrelsen er træt af at se på den grimme skiltning ved pizzariaet. Vi har bedt vores ejendomsinspektør om at bede "Pizzapappa" om at rette det skæve skilt op - og true med, at ellers vil det bliver fjernet.

26/5: Vi fik renset afløbene fra nedløbsrørene denne regnvåde mandag formiddag. Lyngholm fik ikke disse afløb med sidst de var igang her ude, men nu er det på plads.

20/5: Referat fra vores generalforsamling d. 29/4 kan nu hentes på ejerforeningssiden sammen med det korrigerede budget, der blev omdelt på generalforsamlingen.

20/5: Tømning af skraldespande har ikke været tilfredsstillende de sidste 3 uger. Skraldebøtterne har flere gange fået lov til at stå oppe natten over. Det er selvfølgelig ikke meningen. Renoflex overholder desværre ikke de lovede afhentningstider.

20/5: Der er flere beboere, der i dag har rapporteret, at de manglede varmt vand. Vores vicevært holder ferie i denne uge, så Per Deleuran (næstformand i ejerforeningen) tog en tur i varmecentralen og kunne konstatere, at der var en pumpe, der skulle genstartes - der var tændt for den, men der var tilsyneladende en automatsikring, der havde slået fra. Kort efter pumpen var blevet genstartet, havde klagerne varmt vand igen.

13/5: Jeg så en rotte i kælderen (i 165) smutte ind i skaktrummet om aftenen d. 7/5. Jeg ringede til kommunens rottefænger, straks telefonen åbnede næste morgen, og han kom ca. 1 time efter. Der blev sat en rottefælde op i skaktrummet. Rotten er sandsynligvis kommet ind i kælderen gennem det åbne gulvafløb i vaskekælderen:

Det blev aftalt med vores ejendomsinspektør, at ejendommens VVS'er skulle bedes om at montere en rist for det åbne afløb samme dag. Næste aften var der stadig ikke monteret nogen rist, og p.g.a. pinsen ville der komme til at gå endnu 3 dage, hvor afløbet ville komme til at stå åbent, hvilket jeg ikke brød mig ikke om, så jeg kørte til Fog og købte en rist samt en vægt til at holde risten på plads, så rotten ikke længere kunne komme op:

Da afløbsrørene fra vaskemaskinerne ikke gik igennem risten, betød den midlertidige løsning en masse vand på gulvet. Efter pinse fik VVS'eren så endelig monteret en ordentlig rist. Det er i orden, at der skulle gå så længe.

12/5: Der er flere, der har bemærket, at de nye cykelstativer ikke er i stand til at holde cyklerne, når det blæser - stativerne flytter sig, og så vælter cyklerne. Vi har nu prøvet løsning, der går ud på at montere en lille bolt i hvert hjørne af stativet. Boltene synker ned i asfalten og holder dermed stativet på plads. Denne løsning kræver, at folk undlader at flytte rundt på stativerne - bliver stativerne flyttet, får vi ødelagt asfalten. Et kraftigt vindstød væltede cykel på billedet her under. Den stod kun på sit støtteben, mens den anden cykel på billedet stod parkeret i stativet, så løsningen ser ud til at virke.

8/5: Vi skal have udskiftet samtlige tagrender og nedløbsrør i løbet af de næste tre år. Det var derfor lidt ærgerligt, at der tre steder på ejendommen var nedløbsrør, der havde løsnet sig så meget fra de fuger, de var monteret i, at det var nødvendigt at fastgøre dem til muren igen, inden de styrtede ned. Når vi alligevel havde blikkenslageren i gang med liften, havde vores vicevært besluttet sig for, at så var der lige et par steder, hvor dårlige tagrendesamlinger skulle repareres:

30/4: Der er desværre stadig grund til at understrege, at affald, der smiddes i vores nedfaldsskakte, skal være forsvarligt indpakket i en lukket plastikpose. Er affald ikke forsvarligt indpakket, sviner det, og der opstår lugtgener fra skaktrummet.

29/4: OK, det er måske lidt kryptiskt, men du kan nu finde opskrift på at sende emails til bestyrelsen og vores ejendomsinspektør på kontaktsiden.

16/4: Vi har haft et brud på en "stigestreng" i 171 - et varmtvandsrør var sprunget læk på anden sal, og vandet løb helt ned i stuen, dog uden store skader til føge. Øverste billede viser den midlertidige reparation, den tilkaldte blikkenslager havde forsøgt sig med i går (den virkede ikke), mens nederste billede viser et andet sted på røret, hvor det endnu ikke var nået at tære helt igennem (klik på billederne for at se dem i fuld opløsning).

12/4: Det udsendte materiale til den forestående generalforsamling kan nu hentes på ejerforeningssiden.

12/4: Vi fik beskåret mange af vores træer i denne uge:

21/3: Der har været et brud på et kabel til vores kabelTV ved nr. 179. Det var meningen, at reparationen skulle udføres uden opgravning af asfalt, men det må entreprenøren vist have glemt.

21/3: Der er etableret to forsøg med automatisk trappelys: I 165 tænder det indvendige trappelys, når man går op ad den udvendige hovedtrappe. I 181 tænder den første lampe i det indvendige trappelys samtidig med de udvendige lamper, mens en bevægelsesføler tænder resten af det indvendige trappelys, når man er kommet ind af gadedøren. Løsningen i 165 er den, bestyrelsen foretrækker, men der er flere detaljer, der skal udføres anderledes - og pænere.

21/3: Der er et antal mindre huller i græsplænen ved den ene busk bag 209. Rottefængeren har kigget på dem og sagt, at det ikke er rotter. Hullerne er derfor blevet anmeldt til kommunen, der tager sig af bekæmpelse af mosegrise.

21/3: Der er nu monteret nye kældervinduer i blok 7 og 10. Arbejdet er ikke helt afsluttet, idet der stadig skal foretages nogle reparationer af murværket. Mange af vores tørrekældervinduer er stærkt nedbrudt, og det kan ikke betale sig at reparere dem. Efter vores vedligeholdelsesplan skal der skiftes kældervinduer i tre blokke mere i år (ud over blok 7 og 10). Det bliver her ud over nødvendigt at skifte vinduer i 2-3 tørrekældre.

21/3: Der er blevet opmærket flere parkeringsbåse ved 207/209, da der var mangle på parkeringspladser her, og da bestyrelsen har modtaget flere klager over, at parkering i denne del af bebyggelsen ofte foretages til gene for andre. Bestyrelsen håber, at de nye parkeringsbåse gør livet lettere for alle parter.

21/3: Ved pergolaen bag 205 ligger der en gammel, forsømt sandkasse, som beboerne har klaget over. Sandkassen vil snarest blive omdannet til rosenbed.

21/3: Trods flere tiltag fra såvel tidligere som nuværende bestyrelse bliver vores skaktrum ikke renholdt ordentligt. Vi har nu haft en ekstern entreprenør til at rense rummene grundigt.

21/3: For godt 3 måneder siden anmeldte jeg de to defekte gadelamper bag 207/209 til DONG Energy. Det resulterede i, at den ene kom til at virke. Jeg har for et stykke tid siden anmeldt den anden igen.

21/3: Da jeg kom hjem fra arbejde d. 8/2 blev jeg mødt af følgende svineri:

Det er ikke første gang, det er sket, og da de fleste i min opgang fik leveret Søndagsavisen og reklamerne på tilsvarende vis, blev jeg så sur, at jeg sendte en skarp brokke-mail til Forbrugerkontakt, der står for omdelingen. Det virkede, og såvel Søndagsavis som reklamer er siden blevet leveret korrekt igennem brevsprækken.

21/3: Vi har haft en gartner til at give tilbud på beskæring af de af vores træer, der trænger til det. For "blodbøgen", som mange - inklusive undertegnede - holder af, blev resultatet desværre en dødsdom, da den er inficeret af svamp og ikke står til at redde. Den får dog lov til at stå så længe som muligt - hvilket nok vil sige et par år endnu.

27/2: Så er arbejdet med montering af de nye kældervinduer i gang. Der er lagt nogle billeder fra arbejdet ind under vedligehold på ejerforeningssiden (du kan også klikke på billedet her under for at komme direkte til billederne).

18/2: Der blev idag lagt gift ud til rotten i hullet ved 179.

17/2: I dag blev der desværre set en rotte i hullet i græsplænen ved varmecentralen. Rotten er anmeldt. Billeder af hullet kan ses på ejerforeningssiden under vedligehold (2008).

17/2: De nye kældervinduer til blok 7 og 10 er ankommet. De stå nu oppe på torvet. Du kan se nogle billeder her.

14/2: Foråret er over os:

13/2: Nogle folk kan bare ikke komme tæt nok på. I går holdt en håndværker på græsset ved nr. 171. Han fik venligt at vide, at det ser vi gerne, at man ikke gør, og blev bedt om at flytte sin lastbil. I dag havde han så fundet et nyt stykke græs at ødelægge. Han kørte fast og sad fast i mere end 1½ time. Klik på billedet for at se flere billeder.

9/2: Vi har nu modtaget en tidsplan for udskiftningen af kældervinduerne i blok 7 og 10. Du kan hente den under vedligeholdelse på ejerforeningssiden.

16/1 2008: Stemmerne på de tre mulige markisefarver er nu talt op. Resultatet blev: Grøn: 12 stemmer, råhvid: 13 stemmer og vinderen kongeblå: 22 stemmer. Stemmeprocenten var således ca 31%. Farven kongeblå er nu vedtaget som ejendommens markisefarve. Den endelige version af vores opdaterede husorden vil blive trykt og omdelt snarest. Man kunne godt have ønsket sig en større deltagelse i valget.


2007


20/12: Arbejdet med at fuge sydgavlen i 203 om er nu afsluttet. Muren skal stå og tørre over julen og bliver så i følge Rambøll imprægneret d. 27/12. Stilladset bliver herefter taget ned d. 28/12.

16/12: Så er referatet fra vores ekstraordinære generalforsamling i august endelig tilgængelig på ejerforeningssiden.

16/12: Farven "olivengrøn" på stemmesedelen om markisefarve er så langt fra den af forslagsstilleren ønskede, at vi desværre må sende nye stemmesedler ud og forlænge svarfristen.

11/12: Du kan nu finde råd om, hvordan man afmelder gratisaviser på praktisksiden.

11/12: De to slukkede gadelygter på banestien bag 207/209 er blevet meldt til DONG Energy, der har lovet at de vil blive lavet.

9/12: Opdatering om gavlmur med billeder kan findes på ejerforeningssiden.

6/12: Dato for næste års generalforsamling er nu fastlagt til d. 29/4.

6/12: Jeg fik ikke skrevet det her på siden d. 2/12, men ejerforeningssiden blev opdateret med status for "gavlsagen".

5/12: Et nyhedsbrev er nu undervejs. Det kan nu findes på ejerforeningssiden, og vil også snart blive omdelt.

2/12: Hvad er nu det, der foregår her og her ? Nogle beboere føler sig utrygge ved at gå ind i en mørk opgang. Der er derfor blevet indhentet tilbud på opsætning af bevægelsesfølere, der kan tænde lyset i opgangen, når man går op ad den udvendige hovedtrappe i forventning om, at et sådant tiltag ud over at skabe lidt ekstra tryghed hos nogle af vores beboere, også vil have en vis afskrækkende effekt på uvedkommende. Det har taget meget lang tid at få tilbud hjem, og derefter lang tid inden elinstallatøren gik i gang med arbejdet. Bestyrelsen opdagede hurtigt, at det, elinstallatøren var gået i gang med (opsætning af bevægelsesfølere langt inde i opgangen som vist på billedet), ikke vil virke som ønsket. Arbejdet er derfor blevet standset, ind til vi har afholdt et møde med elinstallatøren - og på grund af ferie hos elinstallatøren sker det først i uge 50.

25/11: Så er mureren endelig gået i gang med renoveringen af sydgavlen i 203. Stilladset blev opsat i onsdags. Du kan finde flere detaljer på ejerforeningssiden.

19/11: Vi har set flere tilfælde, hvor tilstoppede kloaker har givet anledning til uhumske kælderoversvømmelser. Du kan finde gode råd om at undgå tilstoppede afløb og rensning af stoppede afløb på "praktisk"-siden.

14/11: Vi er nu blevet stillet i udsigt, at arbejdet med omfugning af sydgavlen i 203 starter på mandag d. 19/11. Der er også kommet ny tidsplan for udskiftningen af kældervinduerne i blok 10 og 7. Se ejerforeningssiden.

11/11: Der foreligger desværre endnu ikke noget referat fra vores ekstraordinære generalforsamling. Vi har desværre mistet forbindelsen til det bestyrelsesmedlem, der skulle lave referatet. Vi arbejder på sagen med hjælp fra Jens Anker Hansen (Qvortrup Administration).

11/11: Afsnit om vedligeholdelse på ejerforeningssiden er blevet opdateret med nyeste status og vedligeholdelsesplan.

11/11: Inspireret af dagens vejr kan det nævnes, at det også denne vinter vil være et ejendomsservicefirma, som foretager snerydning og saltning på vores veje, mens vores vicevært står for snerydning og saltning på vores trapper og stierne.

11/11: Det er flere måneder siden, bestyrelsen blev lovet en klipning af vores hække. Den gartner, der de seneste gange har foretaget dette arbejde, ønsker ikke at gøre det længere (ildtornene stikker). Det er der nok nogen, der vil være glade for, for resultatet har ikke været tilfredsstillende. I stedet har vores faste viceværtafløser lovet at gøre det, men indtil videre har han desværre ikke holdt sit løfte. Det er bestemt ikke med bestyrelsens gode vilje, at hækkene ser ud som de gør.

29/10: Nyeste version af Rambølls tidsplan kan nu findes på ejerforeningssiden.

27/10: Nyeste version af vores viceværts arbejdsplan kan nu findes på ejerforeningssiden (søg efter "vicevært").

3/10: De er nu i fuld gang med at lave prøveboringer i forbindelse med forureningssagen. Der er lagt et billede af boremaskinen ind på ejerforeningssiden.

30/9: Rambøll har anbefalet udskiftning af cirkulationspumperne i vores varmeanlæg for at reducere den støj, som plager nogle af beboerne i nr. 179 og nr. 181. Udskiftningen er nu foretaget. I første omgang var resultatet en betydelig forøgelse af støjen. Det viste sig, at elektrikeren havde været et kvaj og havde forbundet pumperne forkert, så de roterede den forkerte vej - derfor støjede de så meget. I følge fabrikanten er det uskadeligt for pumperne i så kort tid, som der har været tale om. Pumperne er nu korrekt forbundet, og støjen er blevet reduceret. Det er muligt, at støjen kan reduceres yderligere ved at drosle pumperne ned - det mener pumpefolkene, man kan, uden at det betyder, at der bliver koldt yderst i bebyggelsen. Det er også muligt, at trykket på anlæget er lidt for højt, hvilket også medfører forøget støj. Vores vicevært forsøger at drosle pumperne ned i den kommende uge, og han kigger vist også på trykket.

30/9: Tidligere på året blev der observeret en rotte ud for nr. 165, og der er fundet rottehuller ved nr. 163 og nr. 179. Rottefængerens dom var videoinspektion af kloakken de to steder. Den er nu udført, og der er brud på kloakken ved nr. 163 helt inde ved huset - det bliver heldigvis ikke nødvendigt at bryde vores nye asfalt op her. Ved nr. 179 kunne Lyngholm ikke finde nogen fejl på kloakken, så vi ved ikke, hvor rottehullet i græsplænen ender.

29/9: Vil du gerne vide, hvordan det går med ejerforeningens økonomi ? Så kan du nu finde administrationens "budgetkontrol" for den første halvdel af året på ejerforeningssiden.

26/9: Christina Fleischer er ny sekretær i bestyrelsen.

18/9: Ejerforeningens hjemmeside har desværre i nogle timer her til aften været ramt af et teknisk uheld. Jeg beklager!

16/9: Gitte Jensen er udtrådt af ejerforeningens bestyrelse, da hun flytter.

4/9: Du kan nu finde policen på vores bygningsforsikring på "praktisk"-siden.

29/8: Vi har nu modtaget en orientering om det videre forløb i forureningssagen fra Region Hovedstaden (der har overtaget sagen fra det nu nedlagte amt). Du kan finde en tidsplan på ejerforeningssiden.

27/8: Bestyrelsen har foretaget en supplerende undersøgelse af vores gavles tilstand. Du kan finde en gennemgang under vedligeholdelse på ejerforeningssiden.

15/8: Nogle af vores beboere føler sig utrygge, når de efter mørkets frembrud går op ad de udvendige hovedtrapper, fordi der er mørkt i opgangen, så man ikke kan se, at der ikke ligger nogen på lur i mørket. Der vil derfor blive opsat bevægelsessensorer på vores trappelys, så det tændes automatisk, når man går op ad den udvendige hovedtrappe. Bevægelsessensorerne vil kun dække den udvendige hovedtrappe.

15/8: Årets kontrolmanual for måling af varmeforbruget i vores ejendom er blevet scannet ind og kan findes på "praktisk" siden.

9/8: Efter planen bliver vores garageporte malet i næste uge. Det er hårdt tiltrængt ! Nu håber vi på, at "Mr 33" har tabt interessen !

9/8: Det har været en meget våd sommer - det kan de fleste nok være enige om. I ejerforeningen har vi mærket det i form af flere kælderoversvømmelser - noget, vi ellers ikke tidligere har haft problemer med - og vand, der trænger ind ved godt 10 af de store stuevinduer til "havesiden". I forbindelse med kælderoversvømmelserne har vi et par gange haft akut bud efter Lyngholm Kloakservice, og i et tilfælde har ISS Skadeservice været i gang med efterfølgende oprydning. Tak til de beboere, der har hjulpet med i forbindelse med kælderoversvømmelserne. Vi har fået udbedret mørtelfuger over de utætte stuevinduer, så nu håber vi på, at de er tætte igen. Bestyrelsen har også besluttet, at vi skal have foretaget en grundig rensning af afløb ved de udvendige kældertrapper samt fra nedløbsrør. Det har vi ventet på i næsten 2 måneder. Rensningen af tagrenderne til havesiden har også ladet vente alt for længe på sig (ca. et år), men det skulle endelig ske i næste uge. Heldigvis har vi været heldige med vindretningen, så der har ikke været problemer med sydgavlene i forbindelse med de voldsomme tordenbyger.

6/8: Hvis du har undret dig over, hvad liften kører rundt og laver, så er svaret, at vi får fjernet de gamle "el-klokker" og el-indføringer, som ikke længere er i brugt. Hvorfor nu det ? Jo, ved 175 er der et stort hul i muren (se her). Det skal naturligvis lappes, og så få vi altså fjernet de gamle el-klokker og el-indføringer ved samme lejlighed. Elektrikeren har nu kontrolleret, at der ikke er spænding på, inden håndværkerne gå igang med vinkelsliberen.

2/8: Det ligger nu fast, at vi afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 29/8 kl. 19:00.

28/7: Bestyrelsen forventer, at den annoncerede ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt onsdag d. 29/8 kl. 19:00. Datoen er dog ikke endeligt fastsat endnu, så den kan ændre sig.

28/7: Rambølls rapport er nu tilgængelig på ejerforeningssiden - se under vedligeholdelse (2007).

27/5: Der er ved at blive indhentet tilbud på de vedligeholdelsesarbejder, Rambøll har anbefalet igangsat. Når de foreligger, forventer bestyrelsen hurtigst muligt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, dog således, at den ikke bliver afholdt i juli måned. Se nærmere på ejerforeningssiden under vedligeholdelse.

27/5: Du kan nu på ejerforeningssiden læse om erfaringer med hurtig ADSL2 i slutningen af årets afsnit om bredbånd.

19/4: Så er årets ordinære generalforsamling overstået. Referatet vil blive lagt ind under "Ejerforeningen" så snart det foreligger. Vedligeholdelse af vores ejendom var et vigtigt emne på generalforsamlingen: Der er en række nødvendige vedligeholdelsesopgaver, vi skal have løst. Bestyrelsens vedligeholdelsesplan som fremlagt på generalforsamlingen er lagt ind under "Ejerforening". Vi venter stadig på ingeniørrapporten vedrørende gavle og tage. To bestyrelsesmedlemmer og en suppleant ønskede ikke genvalg til bestyrelsen af personlige årsager. Sammensætningen af den nye bestyrelse kan findes under "Kontakt".

9/3: Ingeniørfirmaet Rambøll har udarbejdet en foreløbig rapport om problemet med indtrængende vand i sydgavlene. Der er endnu ikke fundet en forklaring på problemet, så undersøgelserne fortsætter. Der er konstateret fygesne i forbindelse med rigtigt mange af udluftningskanalerne på loftet, og indtil videre er mistanken koncentreret omkring dem, men der er også opstillet en fugtighedsmåler, der registrerer fugtigheden en række udvalgte steder på gavltrekanten. Indtil der foreligger et mere klart billede af årsagen til problemet, må vi desværre bede de berørte lejlighedsejere og lejere om at være tålmodige lidt endnu.

9/3: Efter en del arbejde med vedligeholdelsesplan og indhentning af tilbud, har bestyrelsen nu vedtaget at starte renovering af udvendige kældertrapper, murværk og kældervinduer i blok 7 (155 og 157) og blok 10 (169 og 171). Bestyrelsen vil foretage en grundig gennemgang af vores planer med vedligeholdelsesarbejder på vores generalforsamling.

9/3: Der er konstateret brud på kloakken ved den tidligere bager. Det har givet de sædvanlige problemer med rotter og kloakken vil blive udbedret snarest. Det er en ekstra udgift på ca. 80.000kr for ejerforeningen.

9/3: Der har desværre været et par faldulykker i vores ejendom. Heldigvis var begge ulykker uden alvorlig personskade, men det er gået lidt ud over ejendommen. I nr. 179 er gelænderet ved den indvendige hovedtrappe blevet slået løst, og der er faldet en del beton ned fra trappen. Det er under udbedring. I nr. 183 er en beboer faldet på vej op ad den udvendige hovedtrappe og har ødelagt glasset i hoveddøren. Ligeledes under udbedring.

11/2: I den kommende uge vil der blive foretaget en udbedring af den nye belægning på pladsen ved "Mad med omtanke" (den tidligere bager). Entreprenøren har desuden accepteret at rengøre de vejbrønde, der ved sidste kloaksugning viste sig at være tilstoppet af byggeaffald fra vejprojektet. De berørte vejbrønde er blevet markeret. Respektér venligst denne markering og undlad at parkere, så man ikke kan komme til brøndene.

10/2: Årets første nyhedsbrev er nu tilgængeligt på ejerforeningssiden. Det vil blive trykt og uddelt i starten af næste uge.

5/2: Fællesudgifterne er blevet sat op med 10 kr til 210 kr pr. fordelingstal gældende fra d. 1/1 2007. Fællesudgifterne har været holdt på det samme beløb i flere år, og årets stigning er mindre end stigningen i nettoprisindeks over den årrække, fællesudgifterne har været holdt uændret.

1/2: Gulvene i vores affaldsskakte er ved at blive malet. Sidste år fik vi støbt nyt gulv i alle skakte, men desværre har det vist sig, at det anvendte materiale ikke havde de forventede egenskaber, så væsker mod hensigten kan suge ned i de nye gulve. Den letteste og billigste løsning på det problem er at male gulvene.

1/2: Vores ejendom blev to gange ramt af det lidt usædvanlige vejr i januar måned. Under det voldsomme regnvejr d. 20/1 blev lejligheder i seks af vores boligblokke ramt af vand, der trængte ind gennem muren i sydgavlen. Besigtigelse af loftrummet over den værst ramte lejlighed har ikke vist tegn på indtrængende vand, og der bliver nu opsat et stillads ved sydgavlen på blok 2 (203-205) for at undersøge muren udefra. Det har desværre været nødvendigt at fælde et træ for at kunne stille stilladset op. D. 31/1 blæste en del af trappeovenlysvinduet over opgangen i nr. 179 ned og smadredes mod asfalten i den markerede parkeringsbås ud for varmecentralen. Der var blevet parkeret en bil nær nedslagsstedet få minutter inden. Heldigvis kom ingen til skade og den ramte parkeringsbås var tom, men det kunne være gået rigtigt galt. Alle ovenlysvinduer vil nu blive sikret.

18/1: Årets ordinære generalforsamling afholdes d. 16/4. Se ejerforeningssiden.

7/1: Bestyrelsen opfordrer til, at man skaffer sig af med af med affald på en ordentlig måde og ikke f.eks. dumper sidste års juletræ på græsplænen neden for altanen eller stiller det udtjente toilet uden for lågen ved vores storskraldscontainer. Du kan finde anvisninger vedr. affald på siden med praktisk information.

7/1: Der er foretaget flere opdateringer på hjemmesiden. Se log'en.

1/1 2007: Godt nytår til alle.


2006


31/12: De lastbiler, der tømmer de nye genbrugscontainere på Ibstrupvænge Torv (der, hvor der tidligere lå en bager), er begyndt at køre op på den nyrenoverede plads. Vores vicevært har opstillet en midlertidig forhindring for at hindre dette, og bestyrelsen har rettet henvendelse til Gentofte Kommune for at sikre, at det ikke fortsætter. I samme henvendelse til kommunen har bestyrelsen også anmodet om, at vores "halvdel" af Ibstrupvænge Torv bliver rengjort og repareret.

22/12: Desværre er der enkelte steder, hvor vores græsplæner bliver benyttet som vendeplads. Der vil snarest blive etableret forhindringer for at stoppe denne uskik.

20/12: Der har været afholdt 1-års gennemgang på vejprojektet. Der er kun konstateret enkelte mangler i forbindelse hermed. Der er også steder, hvor bestyrelsen ønsker foretaget mindre justeringer; navnlig er de skrå fliser ved hovedtrappen til 181 farlige i glat føre.

20/12: De flisearbejder, bestyrelsen har iværksat som afslutning på vejprojektet, er endelig ved at være færdiggjort.

Klik her for at se en log over ændringer på hjemmesiden.