Om ejendommen

  

Ibstrupparken II og III blev opført i 1946-1948 som et af mange byggerier, Arne Jacobsen har tegnet i området ved Jægersborg Station. Bebyggelsen blev opført for to private konsortier. Ibstrupparken II ligger på Smakkegårdsvej 133-153 og Ibstrupparken III ligger på Smakkegårdsvej 155-191 og 203-209. I fortegnelser over Arne Jacobsens værker optræder Ibstrupparken II og III under et som Ibstrupparken II.

I 1971 blev Ibstrupparken III (herefter ejendommen) opdelt i ejerlejligheder, og "Ejerlejlighedsforeningen Ibstrupparken III" blev dannet. I dag er flertallet af lejligheder solgt som ejerlejligheder. Inklusiv butikslejemålene er der færre end 25 lejemål tilbage i ejendommen.

Der findes også en lejerforening i ejendommen.

Ejendommen ligger på matrikel 5i Vangede by, Jægersborg sogn, og består af ti boligblokke, tre butiksblokke (Smakkegårdsvej 159, 173 og 187) og to garagebygninger (for enden af blok 1 og 2, nr. 205 og 209). Boligblokkene er stort set ens med to opgange. I den opgang, der ligger i sydenden af blokken, er der ni lejligheder fordelt på tre etager; i den opgang, der ligger i nordenden, er der kun seks lejligheder, to på hver etage. Der er ialt 150 lejligheder i ejendommen.

Ejendommen er af Gentofte Kommune klassificeret som bevaringsværdig. Beboelsesblokkene har fået karakteren 3 (med kommentaren: "del af meget fin bebyggelse"), mens de lave butiksblokke og garagerne har fået karakteren 4 (med kommentaren: "del af helhed"). Yderligere information om klassifikationen kan læses her.

På denne situationsplan kan du se blok- og vejnumrene:

..

Husorden

Klik her for at hente husordenen (PDF, 191kB).

Click here to download the house rules in English (PDF, 111kB).

Hundehold

Det er jvf. husordenen ikke tilladt at holde hund i ejendommen.

Velkomstmappe

Klik her for at hente velkomstmappen (PDF, 5.6MB).

Energimærke

Her kan du hente energimærket her (PDF, 858kB)

Historiske dokumenter om blok 8

Her kan du hente en situationsplan og et grundrids (JPG, 1.4MB) over blok 8 fra 1971, da Ibstrupparken III blev opdelt i ejerlejligheder. Er tegningen lidt lille, er det fordi din browser har skaleret den ned.

Her kan du hente statiske styrkeberegninger og et par tekniske tegninger over blok 8 (PDF, 259kB).