Supplerende "undersøgelse" af vores gavles tilstand

Indefra

Siden det i vinter i forbindelse med et voldsomt regnvejr blev klart, at der er et eller andet galt med vores sydgavle, har vores ejendomsinspektør, Peter Friis Swensson, og jeg (Niels Gram Jeppesen) flere gang været på loftet i 203/205 og 169/171.

Peter tog dette billede på sin første tur på loftet i 203 d. 22/2 2007 (jeg var ikke med på denne tur). Af billedet fremgår, at der er opsat isoleringsbats for at isolere den nederste del af gavltrekanten. Dette er en fejl, idet isoleringen medfører, at muren bliver koldere og samtidigt vil isoleringen reducere luftcirkulationen ved den dækkede del af muren. Isoleringen tjener således til at øge sandsynligheden for, at der dannes kondens på gavlmuren og samtidig betyder den, at den dannede kondens vil være længere tid om at forsvinde igen. Billedet viser ligeledes en forholdsvis stor mængde fygesne, der har lagt sig til hvile dels på isoleringen og dels på en del af spæret. Der er lidt uenighed om, hvor vidt det er muligt, at der kan presses regnvand og fygesne ind under vindskeden og op over muren. Jeg er tilbøjelig til at mene, at den sne, der ligger højest oppe på spæret, må være kommet ind denne vej - ellers ville sneen ikke have lagt sig til hvile her. Jeg er også tilbøjelig til at mene, at al den fygesne, der ses på billedet, sandsynligvis er blevet presset ind under vindskeden og over muren. Peter Swensson og Rambøll er imidlertid af en anden mening, så m.h.t. at fastslå årsagen til den voldsomme vandindtrængen i den underliggende lejlighed, er der nok ikke så meget at hente i billedet. Under alle omstændigheder bør de opsatte isoleringsbats langs gavlmuren fjernes igen, da de har en uønsket effekt.

Peter har på en senere tur på loftet i 203 sammen med mig taget dette billede. Billedet blev taget til et andet formål, end det, jeg vil anvende det til her, men det kan alligevel godt bruges. Af billedet fremgår to ting:

For begge forhold gælder, at de ses langt mere udpræget andre steder på muren - som allerede nævnt: Billedet blev taget med en anden anvendelse for øe. Nogle steder er der ret langt mellem stenene. I nordgavlen i 205 (samme blok) var der endda steder, hvor der direkte manglede sten - der var også et sted hvor der manglede en studsfuge (de små lodrette fuger), så man direkte kunne kigge ud igennem muren. Så det er heldigt, at det er yderst sjældent, at det blæser fra nord samtidig med, at vi har kraftig nedbør.

Jeg har efterfølgende været en tur på loftet i 169 med Poul Lützhøft-Nielsen, der bor i 169. Han har venligt oplyst bestyrelsen om, at han tidligere med held har bekæmpet vandskjolder på gavlen i hans og hans nabos lejligheder ved at vandtætne muren over lejlighederne indefra de steder, hvor han har fundet tegn på vandindtrængning. Hans metode til vandtætning er nok lidt svær at "skalere" til hele ejendommen, og den har den svaghed, at den i stedet for at forhindre, at vand trænger ind i muren, blot forhindrer, at det trænger hele vejen igennem muren. Ydermuren vil stadig være klam og koldere, end ønskeligt, efter en vandtætning indefra, og metoden kan kun anvendes på gavltrekanten - d.v.s. over loftsniveau i øverste lejlighed; vandintrængning under dette niveau påvirkes ikke af den indvendige vandtætning. Det jeg lærte af turen på loftet i 169 var navnligt, at det ikke er på fugerne mellem stenene, man skal lede efter spor efter indtrængende vand, men i stedet for på selve stenen, hvor man kan se "løbespor". Disse spor kan faktisk også ses på de billeder, Peter Swensson tidligere har taget i 203. Man skal blot være opmærksom på, at det er på stenene, man skal kigge, og ikke på fugerne. På dette billede kan du se sporene markeret. Det kan heraf konkluderes, at der sandsynligvis i et eller andet omfang faktisk er trængt vand igennem fugerne i muren også i 203.

Udefra

For at kunne danne mig et bedre indtryk af vores gavlmures "tilstand", har jeg forsøgt at foretage en fotoregistrering af synlige fejl i murene udefra. Det generelle billede er, at der egentlig er få synlige fejl i vores sydgavle, mens der ses mange fejl i muren i vores nordgavle, så vi skal være glade for, at vi kun sjældent har nordenvind kombineret med kraftig nedbør.

Overordnet set har jeg observeret følgende:

Det skal i øvrigt bemærkes, at en inspektion af murene nedefra som den her foretagne har nogle klare begrænsninger. Man kan f.eks. ikke komme til at påvirke fugerne fysisk (man kan ikke skrabe i fugerne), og den skæve betragtningsvinkel vil sikkert kunne skjule fejl, man vil kunne observere på nærmere hold. Det ville være bedre at foretage en inspektion fra en lift. Der har været opsat stillads ved en gavl for at foretage en nøjere inspektion af den, og ind til videre har hverken Rambøll, administrationen eller ejerforeningens bestyrelse ment, at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at bruge penge på en mere fuldstændig inspektion af samtlige sydgavle.

Sammenfatning

Overordnet ser vores sydgavle ud til at være i bedre stand end vores nordgavle, men det er sydgavlene, der giver anledning til problemer - givet på grund af, at det er yderst sjældent der optræder voldsom nedbør kombineret med vind fra nord. Indefra ser sydgavlene ikke væsentligt anderledes ud end nordgavlene. Det er muligt, at grunden til, at sydgavlene udefra ser bedre ud end nordgavlene, er, at de tidligere har været fuget om, så de største fejl er blevet skjult. Hvis der ikke er fuget tilstrækkeligt dybt og omhyggeligt, vil omfugningen kun have en yderst begrænset effekt m.h.t. murens evne til at holde vand ude. Det er min opfattelse, at vi bør følge Rambølls anbefaling om at omfuge gavlmuren i 203 og iagttage effekten heraf vinteren over. Om nogle af de andre observerede fejl vil blive repareret, inden vi kender effekten af en omfugning, er endnu ikke afgjort - skal samtlige sydgavle omfuges næste år, vil mindre reparationer udført nu muligvis blot være spild af penge.

Billeder fra de fleste gavle

I det følgende kan du finde billeder taget af forskellige fejl på vores gavle. Klikker du på tallene, kan du se billeder af de forskellige fejl. Hvis du venter et lille øjeblik med at klikke, så kommer der en forklarende tekst. Nogle af billederne er ikke specielt tydelige (f.eks. dårligt belyst). Jeg havde taget endnu en film, der skulle have rettet op på dette samt dækket de sidste gavle, men desværre kludrede fotolaboriatoriet i det, og filmen blev ødelagt. Endnu en god grund til at skifte til et digitalkamera. Da de manglende billeder ikke har nogen betydning for, hvad der bliver foretaget i gavlsagen, bliver der ikke taget en ny film som erstatning for den ødelagte.

Klik på husnummer for at hoppe hurtigt til pågældende nummer: 155, 157, 165, 167, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 189, 191, 203, 205, 207, 209. Der er ikke blevet taget billeder af 161, 163, 169 og 171 (film blev ødelagt af fotolab).

Revne Revne Revne Revne Problem med studsfuge og sten under vindskede Problem under vindskede Manglende studsfuge under vindskede

Revne Ledning igennem mur - og bistade


Dårlige studsfuger to rækker sten over ventilator Revne og genneføring af antennekabel Revne


Grim revne Grim revne Dårlig studsfuge Dårlige studsfuger, for tætsiddende sten og gennemføring af antennekabel Løs sten og manglende studsfuger under vindskede Dårlige studsfuger Løs sten og manglende studsfuge under vindskede

Revne Dårlig studsfuge


Dårlige studsfuger Dårlige studsfuger Dårlige studsfuger Dårlige studsfuger og for tætsiddende sten Dårlige studsfuger og for tætsiddende sten Dårlige studsfuger


Flere dårlige studsfuger Den inddækning har manglet i flere år. Det er en skandale !

Revne For tæt siddende sten og dårlig studsfuge Dårlige studsfuger og for tæt siddende sten Dårlig studsfuge Stort hul efter antennekabel Dårlig studsfuge Manglende studsfuge og tæt siddende sten Manglende studsfuge (bag spindelvæv) For tæt siddende sten (dårlig studsfuge)


Manglende studsfuge Dårlig studsfuge/hul efter antennekabel Manglende studsfuge

Revne Flere for tæt siddende sten og dårlige studsfuger Flere for tæt siddende sten og dårlige studsfuger Flere for tæt siddende sten Flere for tæt siddende sten og hul i studsfuge

Der er ikke blevet observeret fejl på sydgavlen i 189.


Revne Dårlig studsfuge Stort hul efter antennekabel For tæt siddende sten med dårlig studsfuge For tætsiddende sten med manglende studsfuge

Tilsyndladende hul i vandret fuge Problem med løs sten/studsfuge under vindskede - ses dårligt på billedet grundet belysningen Manglende studsfuge og antennekabel, der stikker ud Revne

Og flere for tæt siddende sten og dårlige studsfuger Flere dårlige studsfuger og for tæt siddende sten Flere for tæt siddende sten og manglende studsfuger (det største hul kan man kigge ud af inde fra) Dårlig studsfuge Hul i studsfuge Flere dårlige studsfuger og nogle vist nok for tæt siddende sten Løs sten og dårlig fuge under vindskede

Revne

Revnen fra billede 4 fortsætter her Grim, lang revne For tæt siddende sten og manglende studsfuge Problem under vindskede (ses dårligt) og for tæt siddende sten