Her er 4 billeder af knækkede mørtelfuger udført i forbindelse med udskiftningen af kældervinduer i blok 7 (169 & 171) og blok 10 (155 & 157). Klik på billederne for at se dem i fuld opløsning.

Vi skal have nye kældervinduer i blok 7 og 10 - og senere hele resten af ejendommen. Her er et af de gamle kældervinduer... i højeste grad udskiftningsmodent !

11/6: Udskiftningen af kældervinduerne er nu afsluttet. Overordnet set er resultatet tilfredsstillende, men der er nogle ting, der skal forbedres på.

Dette er et eksempel på det færdige resultat:

Der er flere detaljer, som skal "fixes":

I cykelkælderen under 155 har mureren benyttet en for grovkornet mørtel til pudsningen af loftet:

Der er nogle revner i mørtelfugerne over de store vinduer mod græsplæsplænen:

Disse revner skyldes dels, at den monterede drypnæse ikke alle steder er monteret urokkeligt fast, og dels, at der nogle steder under udtørringen af fugerne har været så stort svind, at det er opstået en revne.

De nye kælderdøre er som de oprindelige uden "bundstykke". Der er samtidig nogle steder for meget afstand mellem døren og gulvet. Dette bliver "fixet" i forbindelse med renoveringen af kældertrapperne. Eksemplet her under stammer fra nr. 157:

Her er nogle billeder taget inden det afsluttende murerarbejde. Den udvendige del af murerarbejdet vil i øvrigt fremover blive foretaget sammen med resten af det udvendige murerarbejde på blokkene.

27/2: Så er arbejdet med montering af de nye kældervinduer igang. Her er et par billeder fra arbejdet:

17/2: De nye vinduer står i øjeblikket på torvet:

Her er 4 billeder af knækkede mørtelfuger udført i forbindelse med udskiftningen af kældervinduer i blok 7 (169 & 171) og blok 10 (155 & 157). Klik på billederne for at se dem i fuld opløsning.