Webspeed og bredbånd

Ejerforeningens bestyrelse har tidligere undersøgt, om der grundlag for at etablere et fælles bredbåndsanlæg i vores ejendom. Resultatet blev, at det er der ikke, idet ADSL2 på individuel basis er en billigere løsning. I det følgende kan du læse lidt om emnet. Teksten var tidligere en del af "ejerforeningssiden", men er nu flyttet til denne side, da det er bedre at have den samlet på en dedikeret side. Teksten og priserne er ikke blevet opdateret i forbindelse med flytningen. Bemærk, at ordenen er "omvendt kronologisk".

Webspeed - ændring af bestyrelsens holdning 2007

Bestyrelsen har ændret holdning m.h.t. Webspeed i forhold til det, der tidligere har været skrevet her på siden. Det kan ikke betale sig økonomisk for os at få internet via Webspeed. Selv om der muligvis er enkelte af ejendommens beboere, der kunne tænke sig at tilslutte sig Webspeed, så mener bestyrelsen ikke, at der nogen grund til, at vi binder os til at modtage TDC KabelTV i fem år, når vi ikke opnår en økonomisk fordel ved det. Bestyrelsen vil derfor ikke sætte Webspeed på dagsordenen til generalforsamlingen.

Bredbånd - det er også for dyrt at etablere vores egen kabling

Konklusionen af sidste års bredbåndsredegørelse er, at vi ikke har interesse i Fibernet fra DONGenergy, da det er for dyrt i forhold til alternativerne. Fibernet bliver en dyr løsning, da DONGenergy med den tilbudte løsning vil være ejer af teknisk udstyr og kabling til vores lejligheder. De kan derfor opkræve et abonnement for kablingen allene på mellem ca. 1.788 og 2.148 kr årligt. Det kan lade sig gøre at etablere vores egen kabling med central tilslutning til f.eks. DONGenergy. Det vil kræve en større startinvestering - afhængig af hvor omfattende et anlæg vi måtte ønske - op til ca 900.000kr. Efter afskrivning af anlægsudgifterne, vil opkaldspriser for telefon og de månedlige abonnementsomkostninger ifølge et foreløbigt tilbud være:

IP-telefoni
Basisabonnement 35kr
minutpris, fastnet om dagen 16 øre
minutpris, fastnet om aftenen 8 øre
"Fri tale"1 74kr
 1. Gælder opkald til fastnetnumre. Ved uafbrudt opkald over
  1 times varighed betales minutpris for hele opkaldet.
Bredbåndsforbindelse
256/256 kbit/s 65kr
512/512 kbit/s 99kr
1/1 Mbit/s 149kr
2/2 Mbit/s 179kr
5/5 Mbit/s 299kr
10/10 Mbit/s 369kr
20/20 Mbit/s 699kr

I den følgende tabel er den sammenfattende sammenligning fra sidste års bredbåndsredegørelse udvidet med tal for en løsning baseret på vores egen kabling:

Udbyder Pakke med middel internet båndbredde Pakke med stor internet båndbredde
TV: TDC, internet: 2Mbit/s / 128kbit/s og "fri" telefoni: Cybercity 65+239+99=403
TV: TDC, internet: 8Mbit/s / 1Mbit/s og "fri" telefoni: CPH-METRONET 65+340+58=463
DanskBredbaand TV, internet og telefon1 373 (2/2Mb/s internet) 473 (10/10Mb/s internet)
TV: TDC, internet og "fri" telefon: vores egen kabling 65+179+35+74=353 (2/2Mb/s internet) 65+369+35+74=543 (10/10Mb/s internet)
TV: TDC, internet og telefon: vores egen kabling 65+179+35=279 (2/2Mb/s internet) 65+369+35=469 (10/10Mb/s internet)
 1. Sandsynligvis forbrugsafregnet telefoni. Der skal i så fald lægges 85kr til prisen for at få "fri" telefoni som de tre alternativer.

Hvis en fælles investering i ny kabling til telefoni og internet skal give mening, skal den kunne afskrives over en begrænset årrække. Deles en investering på ca. 900.000kr for vores egen kabling ud på vores 150 husstande, giver det ca. 6.000kr pr husstand. Sammenholdt med den besparelse, der i visse tilfælde kan opnås ved denne løsning, ses det, at konklusionen stadig må være, at der i øjeblikket ikke er fornuft i at få etableret en fælles bredbåndsløsning. Emnet vil derfor ikke blive taget op af bestyrelsen på årets generalforsamling.

Comflex, der f.eks. tilbyder 2/2Mbit/s for 49,- pr. måned, og således giver mulighed for markant billigere internetforbindelse, dækker desværre ikke Gentofte.

27/5 2007: Billig ADSL2

Man kan i øjeblikket få ADSL2 med 5Mbit/s download hastighed og 1Mbit/s upload hastighed samt forbrugsafregnet IP-telefoni for en abonnementspris på 299kr pr. måned. Det har jeg (Niels Gram Jeppesen) haft i godt 3 uger, og er ind til videre godt tilfreds. Eneste ulempe ved denne løsning er, at ADSL-routeren skal være tændt for, at telefonen virker. En sådan router bruger mindre end 12watt, hvilket betyder en udgift til ekstra strømforbrug på højest (12*24*365/12)*1.57/1000 kr = ca 14 kr. pr. måned, hvis man ønsker, at telefonen virker hele døgnet. (Elprisen er i øjeblikket 157øre pr. kWh.) Hvis strømmen af en eller anden grund går, vil man ikke kunne benytte telefonen.

Opdatering 19/6 2007: Efter at have brugt min IP-telefon i et stykke tid, har jeg nu iagttaget følgende ulemper ved løsningen:

TDC Webspeed, 2006

TDC Kabel-TV har afgivet tilbud om opdatering af vores fællesantenneanlæg til at understøtte Webspeed (internet via kabel-TV stikket). Opdateringen består sandsynligvis kun af en udskiftning af det aktive udstyr i kælderen og er gratis for os, men forudsætter, at samtlige husstande i ejendommen binder sig til mindst at aftage TDC's TV grundpakke i 5 år. Hvis tilstrækkeligt mange kan blive enige om at tilmelde sig "kollektiv Webspeed", giver Webspeed mulighed for en besparelse på internet ved lav hastighed, mens der er billigere alternativer ved høje hastigheder, som det vil fremgå af nedenstående bredbåndsredegørelse. En opdatering af anlæget vil ud over muligheden for internet og IP telefoni give en forbedret signalkvalitet på det analoge TV signal - men der kræves stadig en "Selector" for at modtage et bredt udbud af digitale TV kanaler. Med det nuværende prisniveau betaler vi mindre for at modtage TDC's Kabel-TV, end vi skulle betale for tilsvarende programpakker på Fibernet. Selv om Webspeed nok må anses for at være teknologisk forældet i forhold til Fibernet, så er det bestyrelsens indstilling, at det vil være en god ide at få opdateret vores anlæg. En 5 års bindingsĀ­perioden er imidlertid så lang, at bestyrelsen ikke kan træffe en beslutning om opdatering på foreningens vegne; det kræver en beslutning på en generalforsamling. Bestyrelsen mener ikke, at dette er en sag, der i sig selv berettiger til afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling. Beslutningen er derfor blevet udskudt til førstkommende ordinære generalforsamling.

Bredbånd - DONGenergy Fibernet m.m. 2006

Der er flere muligheder for at etablere bredbånd i foreningens regi:

Der er desuden flere udbydere, der på individuel basis kan levere hurtig ADSL (og ADSL2) til vores ejendom.

I de følgende tre afsnit kan du se en sammenligning af prisen for TV, internet og telefoni baseret på en blanding af priser fra tilbud fra TDC og DONGenergy/DanskBredbaand og priser indhentet på nettet d. 19/12 2006. Det skal bemærkes, at det kan være svært at foretage en fair 1:1 sammenligning, idet der er forskel på både tekniske muligheder og "indhold" i de forskellige produker. Hvis du vil springe de fleste af tallene og mellemregningerne over, så hop direkte til sammenfatningen.

Prissammenligning; TV:

Udbyder - TV Engangsinvestering Månedsabonnement
Grundpakke Mellempakke Stor pakke
TDC/TDC Webspeed1 0 50 125 208
DONGenergy/ DanskBredbaand 676.250 69 199 288-414
 1. Til den anførte abonnementspris skal lægges afgift til Copy-Dan; 10,25kr/md ved fordelingstal 6 og 15,25kr/md ved fordelingstal 9.

Der er ikke så meget at vælge imellem hvad angår TV. Prisene for Webspeed svarer til det, vi betaler idag. Den store engangsinvestering for DONGenergy dækker etableringen af Fibernet i vores ejendom med fiber til alle lejligheder - både de, der ønsker at tilslutte sig Fibernet bredbånd og de, der ikke gør. Prisen stammer fra et ca. ½ år gammelt tilbud fra DONGenergy, og svarer til en udgift på 4.500kr pr. lejlighed. Vi har i slutningen af november modtaget et tilbud fra DanskBredbaand uden denne store engangsinvestering, men i stedet med en 5 års bindingsperiode for de, der tilslutter sig. Telekomunikationsområdet er inde i en kraftig udvikling, så en så lang binding forekommer betænkelig. Der var iøvrigt en række vigtige forhold, der ikke var afklaret i aftalen, og en kort acceptfrist på tilbudet har derfor gjort, at bestyrelsen i første omgang har valgt ikke at acceptere det.

Prissammenligning; internet:

Udbyder - Bredbånd Type Oprettelse 256kb/s 1Mb/s 2Mb/s 4Mb/s 8Mb/s 10Mb/s 24Mb/s
TDC Webspeed (kollektiv)1 Kabel-TV 495-995 99 209 389-419
TDC Webspeed (individuel) Kabel-TV 395 149 289 359 469
TDC2 ADSL 695/0 199 299 359 399
Cybercity ADSL 0 139 239 269
FULLRATE ADSL 699 299
CPH-METRONET ADSL 395 340 395
ClearWire3 Trådløs 1500 149 299
DanskBredbaand4,5 Fiber 2395 344 444
 1. Priserne for "kollektiv" Webspeed stammer fra et TDC tilbud afgivet ca. medio 2006. "Kollektiv" betyder, at samtlige 150 husstande skal tilslutte sig.
 2. Har man TDC fastnettelefon, giver TDC 40kr rabat, hvis man har ADSL på TDC's fastnetlinjen - uanset ADSL udbyder.
 3. ClearWire priserne er ved "køb af box", da det giver laveste abonnementspris.
 4. DanskBredbaand giver samme down- og upload hastighed. FULLRATE giver 512kb/s upload, CPH-METRONET giver 1Mb/s upload. Priserne fra de øvrige udbydere er for 128kbit/s upload.
 5. Priserne for DanskBredbaand indeholder 149kr i abonnement til DONGenergy. Med aktuelt kampagnetilbud reduceres oprettelsen er 0kr.

Når det gælder internet, er udbudet efterhånden stort og ikke altid lige let at gennemskue. I ovenstående sammenligning er medtaget fire hovedkategorier: Kabel-TV baseret internet, ADSL baseret internet (benytter fastnetstelefonlinje), fiber baseret internet og trådløst internet. Et par generelle betragtninger om det tekniske: Kabel-TV, ADSL og trådløst internet er asymmetriske teknologier, d.v.s. der er forskel på hastigheden for download (man henter data fra nettet og ind på sin PC) og upload (data man sender fra sin PC og ud på nettet). Download er hurtigst, da det er det, men har mest brug for. Fiber baseret internet er symmetrisk, d.v.s. man har samme hastighed begge veje. For de asymmetriske teknologier gælder i øvrigt i et vist omfang, at man ikke kan uploade og downloade samtidig, eller at upload nærmest blokkerer for download, mens det foregår - deres ærbødige hjemmesideredaktør (Niels Gram Jeppesen) har f.eks. ADSL med 2Mbit/s download og 128kbit/s upload - men hvis jeg uploader, oplever jeg det nærmest som om nettet er gået i stå, hvis jeg forsøger at browse på nettet samtidigt. Om man oplever dette som et problem eller ej afhænger helt af ens behov. Personligt har jeg brugt ADSL i snart 6 år uden at føle mig væsentligt hæmmet af denne ulempe ved ADSL. Fibernets løsning med fiber ud til hver enkelt lejlighed er teknisk set klart bedre. Spørsmålet er bare, om der er særligt mange i vores ejendom, der vil have glæde af det.

Prissammenligning; telefoni

Udbyder - telefoni Abonnement Minuttakst (kr/min)
til fastnet tlf til mobil tlf til udland
TDC Webspeed 129 0 0,75-1,48 15%rabat
TDC (alm. fastnet) 119 0,25
Cybercity 99 0
FULLRATE - fri telefoni1 30 0
FULLRATE - minuttakst 0 0,20
CPH-METRONET - fri telefoni1 58 0
Dansk Bredbånd - fri telefoni1 85 0
Dansk Bredbånd - minuttakst 0 0,10
 1. Der skal betales ved opkald til mobil og udenland.

Bredbånd - sammenfatning

I ovenstående tre afsnit har vi set på priser for TV, internet og telefoni hver for sig. Kun TDC og DanskBredbaand tilbyder alle tre ting. DanskBredbaand tilbyder pakkeløsninger med rabat. Det er muligt, at TDC også tilbyder en prismæsigt fornuftig pakkeløsning, men i så fald fremgår det ikke af de priser, jeg ind til videre har fundet. Priserne fra de tre foregående afsnit kan sammensættes på mange forskellige måder, og der skal ikke kåres en vinder her, men her er to ADSL baserede muligheder og to muligheder fra DanskBredbaand, alle med lille TV programpakke:

Udbyder Pakke med middel internet båndbredde Pakke med stor internet båndbredde
TV: TDC, internet: 2Mbit/s / 128kbit/s og "fri" telefoni: Cybercity 65+239+99=403
TV: TDC, internet: 8Mbit/s / 1Mbit/s og "fri" telefoni: CPH-METRONET 65+340+58=463
DanskBredbaand TV, internet og telefon1 373 (2/2Mb/s internet) 473 (10/10Mb/s internet)
 1. Sandsynligvis forbrugsafregnet telefoni. Der skal i så fald lægges 85kr til prisen for at få "fri" telefoni som de to alternativer.

Det er sandsynligt, at en del af ejendommens beboere ikke har den store interesse for internet. Hvis man ikke ønsker internet, men taler meget i telefon, er billigste løsning TDC Webspeed TV og "fri" telefon.

Denne lille redegørelse mangler helt udbydere som f.eks. bolignet.dk og muligheden for, at ejerforeningen i eget regi får foretaget kabling inde i vores blokke. En mulighed for sidstnævnte kunne være at få trukket 100Mb kobber-baseret Ethernet i blokkene og lade en internet udbyder som f.eks. TDC foretage kabling med større båndbredde mellem blokkene og tilslutningen til internettet. DONGenergy, der allerede har lavet forberedelser til at trække fiber til hver enkelt af vores blokke, har tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage i andet end deres egen totalløsning med fiber til hver enkelt lejlighed og et månedligt abonnement på p.t. 149kr/md for kablingen alene. Med Ibstrupparkens 150 husstande svarer det til en samlet årlig abonnementsudgift på ca. 270.000kr (hvis alle tilslutter sig, hvilket nok ikke vil være tilfældet). Det betyder, at en engangsinvestering i vores egen kabling vil kunne have tjent sig selv ind i løbet af få år.

Som det nok er fremgået, så har bestyrelsen ikke draget nogen endelig konklusion eller truffet nogen beslutning vedrørende etablering af fælles bredbånd på foreningens vegne. Vi regner med, at emnet vil blive behandlet på førstkommende generalforsamling.