Alle mail-adresser på denne side efterstilles ibstrupparken3.dk.

Ejerforeningens bestyrelse 2019/20:

direkte mail
Niels Gram Jeppesen (formand) Smakkegårdsvej 165, 2.mf. niels@
Per Deleuran (næstformand) Smakkegårdsvej 179, st.mf. per@
Ena Kaas (sekretær) Smakkegårdsvej 171, 2.tv. ena@
Poul Wammen Smakkegårdsvej 177, st.tv. poul@
Thomas Schougaard Smakkegårdsvej 157, 2.th. thomas@
Mogens Pedersen (suppleant) Smakkegårdsvej 157, 2.tv. mogens@

Mail sendt til bestyrelsen@ bliver sendt til hele bestyrelsen.

Med mindre der er en grund til at skrive til enkelte medlemmer i bestyrelsen, anbefales det at skrive til bestyrelsen@. Bestyrelsen kan ikke love svar på en henvendelse før efter førstkommende bestyrelsesmøde.

Der afholdes normalt bestyrelsesmøde 1. tirsdag i hver måned. Har man noget, man ønsker behandlet på et bestyrelsesmøde, skal man sende bestyrelsen en mail eller et brev (afleveret i viceværtens postkasse ved nr. 179 eller til et bestyrelsesmedlem) senest en uge inden bestyrelsesmødet.

Administrator:

Qvortrup Administration A/S Kontoret er åbent:
Sortedam Dossering 43 Mandag til torsdag kl. 8.30-16.00
2200 København N Fredag kl. 8.30-14.00
hjemmeside

Vicevært og ejendomsinspektør:

Egedal Ejendomsservice Telefontid:
Tlf. 40 20 97 49 / 70 25 03 04 (også vagttelefon) / 41 30 60 04 / 40 92 56 55 mandag-fredag kl. 07.00-12.00
mail: vicevaert@ eller inspektoer@
mail: dennis@ bliver sendt til Dennis Bagge
mail: mark@ bliver sendt til Mark Christiansen

Mails sendt til vicevaert@ bliver sendt til Flemming Larsen, Dennis Bagge, Mark Christensen (alle Egedal Ejendomsservice) samt til Niels og Per fra bestyrelsen, så bestyrelsen kan følge op på henvendelser.

Mails sendt til inspektoer@ bliver sendt til Flemming Larsen (Egedal Ejendomsservice) samt til Niels og Per fra bestyrelsen, så bestyrelsen kan følge op på henvendelser.

Ved akut opståede skader på ejendommen, udenfor viceværtens træffetid, kan man kontakte Egedal Anlæg- & Ejendomsservice på VAGTTELEFON: 70 25 03 04

Akut opståede skader:

Se ovenstående vagttelefon !

Ved akut opståede skader på ejendommen, hvor beboerne ikke kan få forbindelse med viceværten, inspektør eller ejendoms­ad­mi­nistrationen kan hjælp tilkaldes direkte til følgende:

El-installatør: Tlf. 23 40 95 27 Laybourn El A/S
VVS: Tlf. 48 48 34 12 Poul Sejr Nielsen A/S (Thomas Christensen)
Kloak: Tlf. 71 99 81 00 Kloakmanden
Kabel TV Tlf. 80 80 40 50 YouSee
Fjernvarme: Tlf. 72 10 20 30 Ørsted Kundeservice (El + varme)

For unødvendige opkald eller iværksatte udbedringsarbejder, som er ejen­dommen uvedkommende, vil udgiften blive fak­tu­reret direkte til den pågældende rekvirent, ligesom det bemærkes, at fakturaen ved ud­kald udenfor normal arbejdstid vil blive påført et be­tydeligt vagttillæg.

Ved akut opståede skader inklusive forstoppede afløb bør man ikke bruge email til at anmelde skaden til vicevært eller håndværkere. Ring i stedet direkte til den, du skal have kontakt med, for ellers kan du ikke være sikker på, at der bliver taget hånd om problemet tilstrækkeligt hurtigt.

Planlagt vandlukning:

Planlagt vandlukning i forbindelse med individuelle arbejder i lejlighederne må kun foretages efter forudgående aftale med ejendommens vicevært. Det henstilles i den forbindelse, at beboerne anvender ejendommens faste VVS-installatør, grundet dennes kendskab til installationerne.