Klik på "Velkommen" for at komme tilbage.

Hjemmeside log NB: Vedligeholdes ikke l%aelig;ngere

1 1

Dato

Ændring

2013
20/10
 • Loggen vedligeholdes ikke længere.
28/8
 • Velkomstsiden: Opdateret med oplysning om relining, brugsvand og YouSee.
12/6
 • Velkomstsiden og ejerforeningssiden: Generalforsamlingsreferatet kan nu hentes på ejerforenings-siden.
28/5
 • Kontaktsiden opdateret.
11/4
 • Velkomstsiden opdateret med tidsplan og beboerinformation vedr. udskiftning af vandrør
4/4
 • Velkomstsiden opdateret.
 • Ejerforeningssiden opdateret med generalforsamlingsmateriale for 2013 og 2012.
26/3
 • Kontaktsiden opdateret med den nye bestyrelse
2012
16/12
 • Kontaktsiden opdateret med den nye bestyrelse (Merete trådt ud af bestyrelsen, Per har "orlov", men fortsætter som suppleant og Martin og Imtiaz er trådt ind i bestyrelsen som fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer.)
14/4
 • Kontaktsiden opdateret med den nye bestyrelse.
13/4
 • Upload af husorden på engelsk.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
2011
28/2
 • Upload af GF-dokumenter afsluttet.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
23/1
 • Upload af ændringer foretaget de seneste tre måneder.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
2010
10/7
 • Ejerforeningssiden opdateret: Rettelsesblad til F & F udbudsmateriale og administrationens orientering om indbetaling til renovering.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
6/7
 • Ejerforeningssiden opdateret: Nyhedsbrev, generalforsamling, F & F udbudsmateriale
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
2/2
 • Ejerforeningssiden opdateret: 2010 "åbnet" og nyhedsbrev fra december 2009 er blevet tilføjet.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående, ledningsbrud, snerydning, trådgitre for tørrekældervinduer og revner i asfalt).
2009
30/12
 • Kontaktside opdateret (VVS).
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
1/12
 • Info om tekniske tegninger på "Praktisk..." siden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
18/11
 • Kanaloversigt for vores kabel TV på "Praktisk..." siden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
13/11
 • Materiale fra ejerforeningens seneste to ekstraordinære generalforsamlinger er nu tilgængeligt på ejerforeningssiden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående + billede af beboer fjernet fra entry for 14/12 2008).
29/9
 • Ny el-installatør på kontaktsiden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
9/9
 • Tilstandsrapport på ejerforeningssiden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
26/7
 • Mindre rettelser af sproglig karakter på ejerforeningssiden.
25/7
 • Beretning om rotter i 155/157 på ejerforeningssiden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
23/7
 • Opdatering af velkomstsiden.
20/7
 • Status på "vedligeholdelsesfronten" på ejerforeningssiden og velkomstsiden.
 • Kompostcontainer på velkomstsiden.
13+15/7
 • IT-problemer på ibstrupparken3.dk på velkomstsiden.
28/6
 • Nyhedsbrev lagt ind på ejerforeningssiden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
3/6
 • Ny link til anmeldelse af rotter på "praktisk"-siden.
 • mail-adresse til RDK på kontakt-siden.
30/5
 • Ny husorden på ejendoms- og praktisk-siden.
 • Velkomstsiden opdateret.
14/5
 • Praktisk-siden opdateret med ejendommens farvekoder.
 • Forældede oplysninger om reklame og gratisavis nej-tak fjernet fra praktisk-siden.
5/5
 • RDK ejendomsservice + Polygon skedeservice på kontaktsiden.
26/4
 • Vicevært har sagt op - på velkomstsiden.
 • GF ref på ejerforeningssiden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
18/3
 • Vedligeholdelsesplan og generalforsamlingsslides lagt ind på ejerforeningssiden.
 • Kontaktsiden opdateret med den nye bestyrelse.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
17/2
 • Den komplette indkaldelse til generalforsamlingen er nu lagt på ejerforeningssiden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
15/2
 • Rambølls betonrapport er nu lagt på ejerforeningssiden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
11/2
 • Beretningen til den kommende generalforsamling er nu tilgængelig på ejerforeningssiden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
13/1
 • Afgørelse på forureningssagen lagt ind på ejerforeningssiden.
 • Opdatering af velkomstsiden (ovenstående).
2008
18/12
 • Opdatering af velkomstsiden (nye kælderrum og trappelyssensor).
14/12
 • Opdatering af velkomstsiden.
10/12
 • Nyhedsbrev på ejerforeningssiden. Opdatering af velkomstsiden.
13/10
 • Opdatering af velkomstsiden.
25/9
 • Et par knækkede links på velkomstsiden er blevet repareret.
7/9
 • Opdatering af velkomstsiden og ejerforeningsside - se velkomstsiden for beskrivelse.
11/8
 • Opdatering af velkomstsiden.
4/8
 • "kælderrums-ønskeseddel" kan nu downloades fra velkomst-siden.
3/8
 • Oplysning om klassifikation som bevaringsværdig bebyggelse lagt ind på "praktisk"-siden.
13/7
 • Tidsplan for næste vinduesudskiftning lagt ind på ejerforeningssiden.
 • Velkomstsiden opdateret.
Opdatering af velkomstsiden.
Opdatering af velkomstsiden.
29/6 "Skrald" på velkomstsiden og ejerforeningssiden.
24/6
 • Vissent hækafklip på velkomstsiden.
 • Løst nedløbsrør på velkomstsiden.
15/6 Korrektion omkring bortskaffelse af pap på praktisk-siden.
17/6 Hækklip på velkomstsiden.
11/6
 • Opdatering om vedligehold på ejerforeningessiden.
 • Lyskasse ved Lions.
 • Graffiti fjernet - opdatering fra 3/6, som først kommer på nu.
2/6
 • Bestyrelsens slides fra generalforsamlingen kan hentes på ejerforeningssiden.
 • Opdatering om forureningssagen på ejerforeningssiden - incl. ny skrivelse fra regionen.
 • Flere udestående "nyheder" på velkomstsiden.
20/5
 • Generalforsamlings referat og korrigeret budget lagt ind på ejerforeningssiden.
 • Status om utømte skaldespande, manglende varmt vand, rotter i kælderen, reperation af nedløbsrør og fixering af cykelstativer lagt på velkomstsiden (20/5 - 8/5).
30/4
 • Kontaktsiden opdateret med VVS vagt nr.
 • Notits om årets GF fjernet fra velkomstsiden.
 • Nyt billede af blok 5 på ejendomssiden.
 • Nyt baggrundsbillede på velkomstsiden.
29/4
 • Dato for næste bestyrelsesmøde opdateret.
 • Kontaktsiden opdateret med vores nye suppleant samt e-post. Nævnt på velkomstsiden
18/4 Link til telepriser.dk tilføjet under "bredbånd" på ejerforeningssiden.
16/4 Brud på stigestreng lagt ind p&arign; velkomstsiden.
12/4
 • Det udsendte materiale til den forestående generalforsamling kan nu hentes på ejerforeningssiden.
 • Velkomstsiden opdateret med ovenstående samt træbeskæring.
2/4
 • Mere tydelig markering af år på velkomstsiden og ejerforeningssiden.
 • Ny adresse på rottefænger på praktisksiden.
 • Årstal rettet til 2007/08 på kontaktsiden.
 • Dato for næste bestyrelsesmøde opdateret på ejerforeningssiden.
21/3 Mange små-"nyheder" på velkomstsiden.
27/2
 • Nye billeder af udskiftning af kældervinduer under vedligehold på ejerforeningssiden.
 • Velkomstsiden med ovenstående.
18/2
 • Ny tekst om rottehul ved 179 på ejerforeningssiden.
 • Velkomstsiden med ovenstående.
17/2 Rottehul ved 179 og nye kældervinduer på velkomstsiden og ejerforeningssiden.
14/2
 • Nye billeder af gårsdagens spor i græsset.
 • Forår på velkomstsiden.
13/2
 • Billeder af 2 gange håndværkerparkering kan nu ses via velkomstsiden.
 • De fleste billeder fra kloakreparationen ved 163 er nu flyttet til sin egen lille side... de fyldte for meget på hovedsiden.
9/2
 • Velkomstsiden opdateret.
 • Tidsplan for udskiftning af kældervinduer i blok 7 og 10 lagt ind på ejerforeningssiden.
 • Billeder fra reparationen af kloakken ved 163 lagt ind på ejerforeningssiden.
5/2 Opdatering af "udluftning" på praktisksiden.
31/1 Dato for generalforsamling på ejerforeningssiden korrigeret til 29/4 2008.
18/1 Den nye husorden er nu blevet lagt ind.
16/1 Velkomstsiden opdateret med resultatet af afstemningen om markisefarve.
2007
20/12
 • Velkomstsiden opdateret.
 • Mail vedr. gadebelysning lagt ind på hjemmesiden (da DONG Energy over for et ejerforeningsmedlem efterfølgende har hævtet, at de ikke har registreret nogen fejl).
16/12
 • Referat fra ekstraordinær generalforsamling på ejerforeningssiden.
 • Velkomstsiden opdateret: Ovennævnte og stemmeseddel om markisefarve.
11/12
 • Praktisksiden opdateret råd om at undgå gratisaviser på.
 • Velkomstsiden opdateret: Ovennævnte og defekt gadebelysning på banestien bag 207/209 meldt til DONG Energy.
9/12 Opdatering om gavlmur med billeder kan findes på ejerforeningssiden.
6/12 Velkomstsiden opdateret med dato for næste års generalforsamling, samt manglende henvisning til opdatering af ejerforeningssiden d. 2/12.
5/12 Velkomstside opdateret og december nyhedsbrev er blevet lagt ind på ejerforeningssiden.
3/12 Der er blevet rettet lidt op på sproget nogle steder.
2/12 Velkomstsiden opdateret med info vedr. standset opsætning af bevægelsesfølere til trappelys.
25/11 Velkomstsiden og ejerforeningssiden opdateret - mureren er endelig gået i gang i 203.
19/11
 • Emner på praktisk-siden er nu blevet ordnet alfabetisk.
 • Velkomstsiden opdateret og råd om tilstoppede afløb på praktisk-siden.
14/11 Velkomstside og ejerforeningsside opdateret mht.
 • Start af omfugning af sydgavl, 203.
 • Ny tidsplan for kældervinduesudskiftning.
13/11
 • Div oprydning på ejerforeningssiden (billeder flyttet til 2007/billeder).
 • Ændringerne fra 11/11 lagt ind på hjemmesiden.
11/11
 • Opdatering af velkomstside.
 • Opdatering af status på vedligeholdelse på ejerforeningssiden.
5/11 Note om parkering af motorcykler i vores pergolarum tilføjet under "brand" på "praktisk" siden.
29/10 Rambølls nyeste tidsplan lagt ind på ejerforeningssiden.
27/10 Arbejdsplan for vores vicevært er nu lagt ind på ejerforeningssiden.
3/10
 • Billede fra forureningsprøveboring lagt ind på ejerforeningssiden.
 • Velkomstsiden opdateret.
30/9
 • Kontaktside opdateret.
 • Velkomstsiden opdateret.
29/9 Budgetkontrol pr. 30/6 2007 lagt på ejerforeningssiden.
16/9
 • Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling kan nu findes på ejerforeningssiden.
 • Bredbånd/Webspeed er blevet flyttet fra ejerforeningssiden til sin egen side for at gøre ejerforeningssiden mere overskuelig.
 • Note om ødelagt film på siden med gavlfotos.
 • Opdatering af velkomstsiden.
4/9 Bygningsforsikringspolice lagt ind på "praktisk"-siden.
29/8 Opdatering om forureningssagen på velkomstside og ejerforeningssiden.
27/8 Supplerende undersøgelse af vores gavles tilstand er lagt ind på ejerforeningssiden.
15/8
 • Opdatering af velkomstsiden.
 • ista kontrolmanual om vores varmemålere er nu lagt ind på "praktisk" siden.
2,6 & 9/8 Velkomstsiden opdateret.
28/7
 • Rambølls rapport lagt på ejerforeningssiden.
 • Velkomstsiden opdateret.
18/7 Så kom de fleste af dokumenterne fra årets generalforsamling endelig på ejerforeningssiden.
19/6 Mindre opdatering om erfaringer med IP-telefoni i forbindelse med billig ADSL2 på ejerforeningsside.
27/5 Status på gavlsagen på velkomstside og ejerforeningsside.
21/4 "Lige høremargin" er nu slået fra, da nogle sider kom til at se dårligt ud i Internet Explorer med smaldt vindue og lige høremargin. Der er også blevet rettet nogle stavefejl.
19/4 Opdatering af velkomstside, ejerforeningsside samt kontaktside efter generalforsamlingen.
26/3 Fejlrettelser på velkomstsiden.
13/3 Forskellige mere eller mindre aktuelle nyheder tilføjet på velkomstsiden.
27/3 Rettelse af forskellige skrive/stave fejl på velkomstsiden.
16/2 Comflex er blevet tilføjet til "bredbånd 2007" på ejerforeningssiden.
14/2 Der er blevet rettet et par stave- og formuleringsfejl på "praktisk info" siden.
12/2 Mindre opdatering på ejerforeningssiden (link til nyhedsbreve) og tilføjelse af oplysninger om trappevask & lys på praktisk-siden. CSS'et opdateret for at mindske venstre margin i menuerne.
10/2 Årets første nyhedsbrev er nu tilgængeligt på ejerforeningssiden.
6/2 Mindre opdatering af priserne for ADSL fra CPH-Metronet på ejerforeningssiden. Det var egentlig ikke meningen, at "gamle" tal skulle opdateres, men den pris, der var opgivet for CPH-Metronets 8Mbit/1Mbit ADSL, forudsatte, at man også har en fastnet telefon, og den blev kombineret med priser for IP-telefoni, så derfor var en opdatering påkrævet. Det ændrer imidlertid ikke på konklusionen (der fortsat er, at der ikke er økonomisk grundlag for at foretage en fælles installation af bredbånd i vores ejendom).
5/2 Mindre opdatering af velkomsten. Opdatering mht Webspeed (ejerforeningssiden).
1/2 Der er blevet flyttet lidt rundt på teksten på ejendomssiden, men indholdet er uændret.
27/1 "Praktisk" siden er blevet opdateret med husorden (der tidligere kun lå under "Ejendommen") og mere information om den kommunale storskraldsordning.
18/1 Velkomstside og ejerforeningssiden er opdateret med oplysning om årets ordinære generalforsamling.
17/1 Ejerforeningssiden er opdateret med nye tal for en bredbåndsløsning baseret på vores egen kabling... det kan ikke betale sig.
13/1 w3c.org validering Alt html og css i denne hjemmeside har nu passeret W3C validering. Desværre har der i løbet af denne uge været et par mindre vellykkede (i.e. ikke-fungerende) trin på vejen. Håber ikke det har generet nogen. Eksterne links åbnes nu igen i nye vinduer, da det har vist sig, at I.E. er dårlig til at håndtere "historie" (pil tilbage), når en hjemmeside som denne benytter "frames".
11/1
 • Korrektion af oplysninger om generalforsamling - dato endnu ikke fastlagt.
 • Kort orientering om forureningssagen, inklusiv en historisk redegørelse udarbejdet for amtet, er blevet lagt ind under ejerforeningen.
 • Smårettelser (mest stavefejl). Velkomstsiden og log-siden er gjort lettere at se (jeg arbejder på en bedre løsning).
 • Nu bliver links til eksterne sider åbnet i samme vindue. Tidligere blev de åbnet i et nyt vindue. Bliver muligvis lavet om igen.
7/1
 • Der er blevet lagt en hel del ind på "praktisk information" - siden. Siden er helt ny, så den er givet ikke fejlfri.
 • Der er blevet lagt oplysninger om årets generalforsamling ind på ejerforenings-siden.
 • Der er blevet lagt et par historiske dokumenter ind på ejendomssiden og korrigeret lidt på den indledende fortælling om ejendommen.
4/1
 • Ændring af Arne Jacobsen - link under "Ejendommen".
 • En "web-detalje": Opdatering af css style sheet, så menuerne ser bedre ud (afprøvet i Firefox og Opera).
3/1 Opdatering af velkomstside og "Ejendommen".
2006
31/12 Har lagt lidt flere gamle dokumenter ind under "Ejerforeningen".
29/12
 • Hjemmeside log'en fik sin egen side.
 • Et par gamle dokumenter er blevet tilføjet under "Ejerforeningen 2003"
28/12 Så kom der lidt mere indhold under "ejendommen".
27/12 Så skulle bredbåndsredegørelsen være på plads.
23/12 Ny baggrund og der kom et par manglende noter i afsnit om bredbånd og rettet i teksten til TV prissammenligningen (stadig ikke færdigt).
22/12 Nyt layout af velkomstside - og afsnit med seneste nyt.
21/12 Opdatering af afsnit om Webspeed og bredbånd - men der mangler stadig noget arbejde før det er færdigt.
20/12 Lidt omformatering bag tæppet og begyndende "kød" på et afsnit om bredbånd under ejerforeningen - det er dog langt fra færdigt endnu - og der kan være fejl i tallene.
16/12 Reetablering efter hackerangreb (!) og endnu lidt formatopretning på kontaktinfo og nyhedsbreve under "Ejerforeningen" og vedtægter og "arkæologisk" orden under "Ejerforeningen" samt mere ensartet layout af siderne (vil blive forbedret senere).
14/12 Lidt information om ejerforeningen og lidt formatopretning på kontaktinfo.
13/12 Kontaktinfo - der skal lige justeres lidt på formatet et par steder.
12/12 Oversigtsplan over ejendommen samt husorden i PDF.