På denne side finder du forskellige praktiske informationer om vores ejendom.

Affald

Ejendommen har en container til større affald placeret bag plankeværket for enden af blok 2 (205). Kælderdørsnøglen passer til døren til containerrummet. Affaldet skal smides i containeren. Det er ikke tilladt at efterlade sit affald uden for containerrummet og håbe på, at andre kommer og rydder op. Containeren bliver tømt efter behov - det sørger vores vicevært for (med hjælp fra kommunen).

Man må ikke komme husholdningsaffald i containeren. Husholdningsaffald må kun kommes i vores nedstyrtningsskakte.

Man må heller ikke komme miljøskadeligt affald, store møbeldele og bygningsaffald i containeren. Denne type affald skal man selv transportere på genbrugsstationen, se under genbrug nedenfor.

Mindre elektronik og malingrester kan stilles i de små skabe, der er beregnet til det.

Det er også muligt at stille storskrald f.eks. møbler, skabe, TV, køleskabe o.lign. ud på Smakkegårdsvej, jvf. kommunens anvisninger (PDF, 1.9MB) herom. Afhentning af storskrald foretages mandag i lige uger, haveaffald afhentes mandag i ulige uger.

Afløb

Vi har set flere tilfælde, hvor tilstoppede kloaker har givet anledning til uhumske kælderoversvømmelser. Mindst en af disse skyldtes en prop af størknet fedt. Der er derfor grund til opfordre til, at man ikke hælder smeltet fedtstof i vores afløb. Det giver anledning til forstoppelser i faldstammer og kloaker. Smeltet fedtstof bør opsamles (f.eks. i en brugt mælkekarton) og smides i affaldsposen, når det er stivnet. Tør også stærkt fedtede ting af i køkkenrulle, inden de skyldes af/vaskes op. Dette gælder også, hvis man har opvaskemaskine.

Er uheldet ude, og afløbet stoppet til, så prøv først med kogende vand eller en god gammeldags svupper - den kan ofte løse problemet. Svupperen bør bruges til at "suge" med; hvis man prøver at presse en prop væk med en svupper, opnår man ofte blot at presse proppen hårdere sammen. Afløbsrens kan til nød prøves som en sidste "gør-det-selv" løsning. Man må ikke selv forsøge sig med en split og ej heller få en VVS'er til at foretage rensning med split, da ejendommens faldstammer er relinet, og noget af reliningen tåler ikke hårdhændet rensning med split. Kan man ikke selv med ovenfor nævnte simple midler få liv i sit afløb, skal man henvende sig til vores vicevært.

Brand

Der findes gode råd om at undgå brand her. Hvis linket ikke virker, så kan rådene også hentes her. Gentofte Brandvæsen oplyser, at der godt må parkeres scootere og motorcykler i vores pergolarum, hvis reglen om opbevaring af maksimalt 25 l benzin (inklusiv den mængde benzin, der er på køretøjet) er overholdt.

Energimærke

Ejendommens energimærke kan downloades her (PDF, 858 kB).

Garager og kælderrum

Der er i ejendommen i alt 12 garager. En garage benyttes af vores vicevært til bl.a. store maskiner. De resterende 11 garager udlejes til ejendommens beboere. Hvis man ønsker at leje en garage, skal man kontakte vores ejendomsinspektør (se siden med kontakt-information). Er der ingen ledige garager, kan man blive skrevet på ventelisten ved at meddele det til inspektøren. Normalt er samtlige garager udlejet.

Der er i ejendommen et antal ekstra kælderrum, der udlejes. Ønsker man at leje et kælderrum, skal man kontakte vores ejendomsinspektør (se siden med kontakt-information). Er alle kælderrum udlejet, eller opfylder de ledige kælderrum ikke ens ønsker, kan man blive skrevet på venteliste ved at meddele det til inspektøren. Normalt er alle kælderrum udlejet.

Genbrug

Aviser og glas afleveres til genbrug i genbrugscontainerne ved Netto eller på torvet.

Pap og andre ting til genbrug kan stilles til kommunens storskraldsordning som beskrevet under affald (læs mere her) eller afleveres på kommunens genbrugsplads, der findes på Ørnegårdsvej 15, lige på den anden side af motorvejen. Er man gående, kommer man over til den ved at benytte gangbroen til Jægersborg Station. Kører man i bil, skal man tage motorvejen mod København og køre af ved første afkørsel - Jægersborg Station. Man kan komme ind til genbrugsstationen ad den lille vej ved siden af vandtårnet.

Ønsker man at skaffe sig af med noget, som muligvis kunne have interesse for andre, findes der i kommunalt regi en "virtuel" genbrugsplads på nettet: http://www.storskrald.dk.

Andre muligheder er www.dba.dk, Svalerne og Lions Genbrug i nr. 173. Dansk Røde Kors har en container til genbrugstøj opstillet på Hjortholmsvej, en sidevej til Jægersborgvej.

Hundehold

Det er jvf. husordenen ikke tilladt at holde, passe eller pleje hund i ejendommen.

Husorden

Klik her for at hente husordenen (PDF, 191kB).

Click here to download the house rules in English (PDF, 111kB).

Kabel TV (YouSee)

En liste over kanaler og frekvenser kan findes her.

YouSees instruktioner om opsætning og indlæsning af kanaler findes her. Hvis der mangler kanaler efter, at kanalerne er genindlæst, kan det skyldes video-båndoptagen, hvis der sidder en sådan imellem antennestikket og TV'et. Prøv at slutte TV'et direkte til antennestikket på væggen (altså unden om videoen).

Maling

Hvide vinduer og andet udvendigt træværk er malet i farven RAL9010.
Opgange:

Loft 403 B&J 3 Refleksfri NCS S0500N
Vægge grundmaling 407 B&J 7 Vægmaling NCS S1502-G50Y
Blå døre Nordsjö Original træværksmaling Halvblank NCS S3050-R90B
Karme Nordsjö Original træværksmaling Halvblank NCS S1002Y
Balustre Nordsjö Original træværksmaling Halvblank NCS S3020B

Rotter

Ser man en rotte, skal det anmeldes. Rotter kan i Gentofte Kommune anmeldes her. Ud over at anmelde via link'et bør man sende en mail til vores viceværtsservice og til ejendomsinspektøren - se mailadresser på "kontakt"-siden.

Stophaner i terræn

Stophanerne til vores koldtvandsforsyning er angivet på denne oversigtsplan (PNG, 105kB).

Tekniske tegninger, beregninger og godkendelser

Gentofte Kommunes byggesagsarkiv er elektronisk og findes her (vælg Gentofte Kommune og tryk "Offentlig Adgang" og derefter på "Søg via adresse").

Tørrekældre

Der hører en tørrekælder til hver opgang. Kælderdørsnøglen passer til den tørrekælder, som hører til opgangen. Mangler man sin kælderdørsnøgle, kan en ny købes hos viceværten.

Der er ingen specifikke regler for benyttelsen af tørrekældrene, men tænk på, at der også er andre, der bruger tørrekælderen, også selv om der måske var tomt, da dit tøj blev hængt til tørre, og tag det ned igen så snart, det er tørt.

Trappevask og trappelys

Vask af indvendige trapper foretages om torsdagen af DK. Clean. I sommerhalvåret vaskes der kun trapper hver anden uge. Ud over selve trappevasken holder DK. Clean øje med trappelyset og rapporterer om udbrændte pærer til vores vicevært. Man kan også selv rette henvendelse til viceværten for at få skiftet en pære, se kontakt-siden.

Udluftning

Det er i alt byggeri vigtigt, at der luftes tilstrækkeligt ud. Statens Byggeforskningsinstitut har udgivet denne (PDF, 575kB) kortfattede anvisning om emnet. Hvis det direkte link til SBI ikke virker, så kan anvisningen også hentes her.

Man bør lufte ud et par gange om dagen ved at skabe gennemtræk i 5-10 minutter. Det er ikke nogen god ide at lade vinduer stå åbne i længere tid i den kolde del af året. Det, man skal opnå ved udluftningen, er, at fugtig luft bliver lukket ud. Lader man vinduer stå åbne i lang tid, opnår man blot, at udgiften til opvarmning stiger. Ved udluftning i lang tid vil man få afkølet lejligheden, og man kan måske endda skabe yderligere fugt og kondensproblemer, hvis f.eks. vores i forvejen kølige ydermure også bliver kølet af inde fra. Rumtemperaturen bør aldrig være under 18 grader. Man bør i øvrigt heller ikke tørre tøj i lejligheden. I kælderen findes der et tørrerum til hver opgang.

Varmemålere

Måling af varmeforbrug i vores ejendom foretages af Techem. Selvaflæsning af varmemålerne er beskrevet her. Klik på enten Techem Optica Data eller Techem Optica.

I henhold til gældende regler skal der udarbejdes en kontrolmanual, der beskriver hvorledes målingen foretages. Manualen for 2016 kan hentes her (PDF, 1.6 MB).

Vaskeri

Der er to vaskerier i ejendommen, et i blok 2 (203-205) og et i blok 8 (165-167). Der er to vaskemaskiner og en tørretumbler i hvert vaskeri. Kælderdørsnøglen passer til vaskerierne.

Log ind til vaskeriernes web-reservationssystem her (IP adresse: 90.185.45.150).

Alternativt til IP adressen kan følgende benyttes: vaskeri.ibstrupparken3.dk og vask.ibstrupparken3.dk

Der skal angives brugernavn og adgangskode ved login til reservationssystemet (eller User Name og Password, som der står på billedet):

Ovennævnte login giver adgang til at reservere vaskemaskinerne for brug med den vaskebrik, som login'et er knyttet til. Et nyt login kan genereres på en af betalingsenhederne i et af vaskerierne ved brug af vaskebrikken. Det nye login vil blive sendt i en SMS til et selvvalgt telefonnummer.

Der er knyttet en vaskebrik til hver lejlighed. Hvis vaskebrikken endnu ikke er udleveret til lejlighedens ejer, kan den afhentes hos viceværten. Hvis vaskebrikken ikke er blevet overdraget til en ny ejer i forbindelse med ejerskift eller på anden måde er bortkommet, kan en ny købes hos vores administrator (se kontakt-siden).

Ved login vises en startside som nedenstående:

På startsiden vises reservationer knyttet til vaskebrikken og følgende funktioner kan vælges: Opret nye reservationer, se saldo, vælg det telefonnummer, der sendes SMS til, skift brugernavn/adgangskode, samt log ud (sidstnævnte virker åbenbart kun med Internet Explorer - og i hvert fald ikke i Firefox og Safari. I Firefox timer login'et ud. Det gør det ikke i Safari - her er man nødt til at lukke browseren for at logge ud.)

Ved valg af "Reservér tid", fås et billede som vist her under. Øverst på siden er angivet, hvilket vaskeri man ser ledige tider for. Ved klik på "Andre vaskerier" vælges hvilket af de to vaskerier, man ser.

Dato for reservationen vælges ved at klikke på det relevante uge nummer og den relevante ugedag. Herefter kan den ønskede maskine vælges på det ønskede tidspunkt, hvis den vises som ledig (mørkeblå). Allerede reserverede tider vises som røde og egne reservationer vises som lyseblå.

Vaskemaskinerne kan reserveres individuelt i et helt antal timer op til 8 timer i alt. Skal man vaske mere end en portion, så reserver og benyt venligst begge maskiner i et vaskeri samtidig frem for at reservere den ene maskine i dobbelt så lang tid for den bedste udnyttelse af vaskerierne. Vaskerierne åbner kl. 07:00 og lukker kl. 21:00. Det er ikke mulig at starte vaskemaskinerne inden vaskeriets åbningstid, og det er ikke muligt at starte en vask, der ikke vil være kørt færdig, inden vaskeriet lukker. Det er heller ikke muligt at starte en vask, der ikke vil være kørt færdig inden næste reservation, hvis reservation er foretaget af en anden. Skal man f.eks. vaske en kogevask på 80 minutter, skal man reservere maskinen i to timer for ikke at risikere, at en anden laver en reservation, der vil blokere for den ønskede vask. En reservation er tabt, hvis vaskemaskinen ikke er startet senest 15 minutter efter reservationens start, og maskinen vil da være tilgængelig for andre, hvis der ikke er efterfølgende reservationer, der forhindrer det. En sidste ting vedr. reservationssystemet: Der er en fejl i systemet, der gør, at en vaskemaskine ikke kan startes, hvis den vask, den skal køre, varer så længe, at den ikke er afsluttet inden næste reservationstime er afsluttet. Hvis en vask f.eks. tager en time og 7 minutter, kan den ikke startes kl. 10:54, da den så ville vare til kl. 12:01 - uanset hvem der måtte have foretaget en reservation af maskinen fra kl. 12:00 (eller hvis den ikke er reserveret). Miele har nægtet at rette denne fejl, lige som de ikke har kunnet eller villet rette en række andre rapporterede fejl i systemet.

Og så lige en sidste ting: De nye Miele vaskemaskiner kan rigtigt mange forskellige ting, hvis man går ind i deres menu. Det kan nok virker lidt uoverskueligt lige i starten. Men hvis man blot ønsker at vaske en almindelig vask, er det slet ikke nødvendigt at bekymre sig om alle de fancy muligheder i menuerne.

Vasketursreglerne findes som opslag på opslagstavlen i vaskerierne samt her (PDF). Det henstilles til brugerne at overholde reglerne, da de er til for alles fælles bedste. Ligeledes henstilles det til brugerne at efterlade såvel vaskekælderen som maskinerne i pæn og ren stand. Vasketursreglerne er en del af husordenen. Overholder en beboer ikke reglerne til gene for andre, kan ejerforeningens bestyrelse skride ind over for pågældende, og i sidste ende udelukke vedkommende fra brug af vaskerierne.

Det er ikke muligt at reservere tørretumbleren, men hvis man har reserveret begge vaskemaskiner, har man automatisk retten til at bruge tørretumbleren en timer efter reservationen af maskinerne ophører. Husk altid at rense tørretumblerens fnugfilter efter brug.

Velkomstmappe

Klik her for at hente velkomstmappen (PDF, 5.6MB).